logo

+421 (0) 54 479 1134

zshertnik@zshertnik.sk

ZŠ s MŠ Hertník

Hertník 261, 086 42

07:00 - 15:30

Pondelok - Piatok

Zápis detí do prvého ročníka

Dňa 9.4.2018 sa na našej škole uskutočnil slávnostný zápis detí do prvého ročníka základnej školy.  Malí predškoláci vstúpili spolu so svojimi rodičmi do kráľovstva školákov, kde ich  milo privítala pani riaditeľka Jurčišinová a usmiate pani učiteľky. Po úvodnom príhovore pani riaditeľky sa predškolákom predstavili skvelí prváci so svojou scénkou o kozliatkach. Štvrtáci zase zaujali moderným tancom a dramatizáciou. Aj budúci školáci dostali priestor. Predstavili sa nám krátkymi veršíkmi a piesňami. Po krátkom programe sa ujala slova p. učiteľka Harčarufková, s ktorou predškoláci riešili úlohy na interaktívnej tabuli, potom ich už čakali učiteľky s hravými úlohami, aby zistili, ako sú deti pripravené na vstup do školy. Výbornými pomocníkmi sa stali štvrtáci, ktorí pomáhali usmerňovať malých školákov. Kým deti kreslili, počítali, porovnávali a  skladali, rodičia vypĺňali dôležité formuláre. Dostali ešte zopár rád týkajúcich sa prípravy detí na školu a informácie o našom školskom vzdelávacom systéme, o zameraní školy, záujmovej činnosti, aktivitách a mimoškolských činnostiach, ktoré im naša škola ponúka. V závere si predškoláci zaslúžene odniesli darčeky a pamätný list zo zápisu, keďže všetky úlohy hravo zvládli. Tešíme sa na nich v septembri.

Predchadzajúci článok

Ďalší článok