logo

+421 (0) 54 479 1134

zshertnik@zshertnik.sk

ZŠ s MŠ Hertník

Hertník 261, 086 42

07:00 - 15:30

Pondelok - Piatok

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY

Žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2020/2021 sa budú podávať

od 30. apríla do 31. mája 2020 a budú organizované bez osobnej prítomnosti detí.

 

Ďalšie informácie potrebné pre zákonných zástupcov uverejníme priebežne.

 

                                                                                                                                                                 Mgr. Zuzana Jurčišinová

                                                                                                                                                                           riaditeľka školy

Predchadzajúci článok