logo

+421 (0) 54 479 1134

zshertnik@zshertnik.sk

ZŠ s MŠ Hertník

Hertník 261, 086 42

07:00 - 15:30

Pondelok - Piatok

Záhady prírodných vied

Prírodné vedy majú pre všeobecné vzdelanie veľký význam. Okrem poznávania prírodných javov pomáhajú rozvíjať vzťah mladých ľudí k prírode, mať úctu ku všetkému živému a tým aj k sebe samým. Dňa 23.2.2018 si žiaci ZŠ s MŠ Hertník v spolupráci s vyučujúcimi prírodovedných predmetov pripravili jedno veľké dobrodružstvo. Dobrodružstvo myslenia, objavovania a odhaľovania tých najtajnejších záhad a príbehov, ktoré píše príroda.

Žiaci druhého stupňa pripravili rôzne stanovištia, pri ktorých si ich spolužiaci mohli  vyrobiť prírodnú kozmetiku, antistresový vankúš, šumivé bomby, vyskúšať chemické a fyzikálne pokusy. Mali možnosť riešiť rôzne hlavolamy, skladať rubikovú kocku. Keďže je zdravie  veľmi dôležité, nechýbalo ani stanovište prvej pomoci, kde sa žiaci oboznámili so záhadami ľudského tela. Najzaujímavejšie pre žiakov bolo stretnúť sa so živými zvieratami. V kútiku živej prírody obdivovali korytnačku, zajaca a škrečka. Tieto zvieratá mohli nakŕmiť, pohladkať a tak zblízka spoznať ich spôsob života.

Môže to znieť neuveriteľne, ale je to tak – aj prírodné vedy môžu byť zaujímavé. Veríme, že sa žiakom podarilo niektoré záhady odhaliť a tým ich motivovať k ďalšiemu bádaniu.

Mgr. Anna Poláková, Mgr. Eva Mlynárová

Predchadzajúci článok

Ďalší článok