logo

+421 (0) 54 479 1134

zshertnik@zshertnik.sk

ZŠ s MŠ Hertník

Hertník 261, 086 42

07:00 - 15:30

Pondelok - Piatok

Záhady prírodných vied

Odhaľovanie záhad prírody sa konalo dňa 27.2.2020. Túto netradičnú prezentáciu prírodovedných predmetov pripravili žiaci našej školy v spolupráci so svojimi vyučujúcimi.

Žiaci druhého stupňa  pripravili rôzne stanovištia, pri ktorých si ich spolužiaci mohli  vyrobiť lávové lampy, vyskúšať chemické a fyzikálne pokusy, zapájať elektrické obvody, či skladať rôzne elektronické stavebnice. Mali možnosť riešiť hlavolamy, skladať rubikovú kocku, japonské origami. Lákadlom pre žiakov boli aj okuliare, pomocou ktorých sme sa dostali do virtuálnej reality. Nechýbalo ani stanovište, kde sa žiaci oboznámili so záhadami ľudského tela. V kútiku živej prírody obdivovali živé zvieratá – andulky, korelu, psíka. Tieto zvieratá mohli nakŕmiť, pohladkať a tak zblízka spoznať ich spôsob života.

Veríme, že táto prezentácia prispeje k lepšiemu pochopeniu a zvládnutiu učiva prírodovedných predmetov a motivuje žiakov k ďalšiemu skúmaniu a bádaniu prírody.

Mgr. Eva Mlynárová