logo

+421 (0) 54 479 1134

zshertnik@zshertnik.sk

ZŠ s MŠ Hertník

Hertník 261, 086 42

07:00 - 15:30

Pondelok - Piatok

Vincentiánsky misionár navštívil našu školu

Jubilejný rok 400. výročia mučeníckej smrti svätých košických mučeníkov sprevádza mnoho rôznych aktivít. Jednou z nich boli v Hertníckej farnosti ľudové misie od 4. – 8. júna 2019, ktoré viedol Fr. Joseph Jilson, VC, vincentiánsky misionár z Indie pôsobiaci vyše desať rokov v Afrike. Pri tejto príležitosti, z iniciatívy duchovného otca Mgr. Jaroslava Kliča, po prvýkrát navštívil školu na Slovensku – našu ZŠ s MŠ Hertník. Po krátkej prehliadke priestorov školy sa stretol so žiakmi 1. – 9. ročníka, kde pútavo predstavil svoju cestu ku kňazstvu a miesta svojho misijného pôsobenia. Cez prezentáciu nám priblížil život, radosti i starosti detí v rovníkovej Afrike. Žiaci si mohli porovnať svoje podmienky pre život, vzdelávanie i voľný čas a uvedomiť si, prečo byť vďačný za to, čo máme. Stretnutie vyvrcholilo množstvom otázok zo strany žiakov. Zaujímal ich osobný život misionára, jeho záujmy, skúsenosti, či zážitky z pôsobenia na misijnej ceste. Veľmi priateľské a milé stretnutie sa ukončilo udelením misijného požehnania. Mgr. Kristína Semánková.