logo

+421 (0) 54 479 1134

zshertnik@zshertnik.sk

ZŠ s MŠ Hertník

Hertník 261, 086 42

07:00 - 15:30

Pondelok - Piatok

Vianočný program 2016

Vianoce sú časom pokoja, lásky a vzájomného porozumenia. Vianoce sú o pomoci, ohľaduplnosti, obetavosti. Vianoce sú o ľudskosti. Táto myšlienka sa niesla aj vianočným programom Dievčatko so zápalkami, ktorým sa predstavili žiaci našej základnej školy pod vedením učiteliek p.Halečkovej, p.Liptákovej, p.Harčarufkovej a p.Lazúrovej. Je zima a tuho mrzne. Stmieva sa. A predsa sa jedno dievčatko túla ulicami. No nikto si ho nevšíma, hoci práve záujem ľudí o jeho zápalky rozhoduje, či bude ďalej žiť. . Otec je zlý; keby prišlo domov bez utŕžených peňazí, zbil by ho. A to ono zažiť nechce. Preto si so zápalkami v zásterke čupne do kúta medzi dva domy a aby sa aspoň trošku ohrialo, zapaľuje postupne zápalky – najprv sa mu vo výjave zjaví rozohriata mosadzná pec, pri druhej zápalke uvidí upečenú a chrumkavú hus a nádherný vianočný stromček, až sa mu pri tretej zápalke zjaví už dávno mŕtva stará mama. Dievčatko so slzami v očiach vystiera malé skrehnuté rúčky k milovanej starkej, aby si ju vzala k sebe, pretože už nechce žiť vo svete bezohľadných a chladných ľudí. Ale vtom sa zjavia anjeli a vyzývajú ľudí k ľudskosti. A stal sa zázrak. Ľudia si uvedomili svoju sebeckosť a nevšímavosť a prichádzajú k dievčatku s darčekmi, teplým kabátom, tancujúce plamienky zohrievajú dievčatko svojím tancom a neznáma žena pozýva dievčatko k sebe domov, kde ho čaká nielen štedrá večera a darčeky, ale aj vinše koledníkov. Dievčatko zažíva prvé naozajstné Vianoce. Vianoce naplnené skutočnou láskou a ľudskosťou .

Ďakujeme žiakom aj vyučujúcim za krásne a dojímavé vystúpenie.