logo

+421 (0) 54 479 1134

zshertnik@zshertnik.sk

ZŠ s MŠ Hertník

Hertník 261, 086 42

07:00 - 15:30

Pondelok - Piatok

Vianočný program

Predvianočné chvíle nám spríjemnili žiaci základnej a materskej školy v piatok, 20.12.2019, keď sa predstavili svojím vianočným programom v kultúrnom dome.  Všetkých zaujalo nevšedné vystúpenie nádejných mladých hercov. Priblížili nám narodenie Pána, sprevádzané koledami, veršíkmi i tancami. Búrlivý potlesk  prezrádzal, že vystúpenie bolo veľkolepé. Veľké poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa podieľali na príprave tohto  krásneho vianočného programu, zvlášť p. učiteľkám Harčarufkovej, Liptákovej, Jančušovej a Kačmárovej a učiteľkám MŠ.  Poďakovanie patrí aj žiakom ZUŠ Raslavice a ich učiteľom,  ktorí nám spríjemnili predvianočné chvíle vianočnými koledami.   Srdečne ďakujeme všetkým a prajeme nádherné prežitie vianočných sviatkov.