logo

+421 (0) 54 479 1134

zshertnik@zshertnik.sk

ZŠ s MŠ Hertník

Hertník 261, 086 42

07:00 - 15:30

Pondelok - Piatok

Vianočná akadémia

Predvianočné chvíle nám spríjemnili žiaci našej školy, keď 17.12. 2017 vystúpili v kultúrnom dome s pásmom vianočných zvykov a obyčajov, ktoré sa tradovali v období od Andreja do Vianoc. Všetkých zaujalo nevšedné vystúpenie nádejných mladých hercov. Priblížili nám život na dedine v minulosti ale aj v súčasnosti. Búrlivý potlesk  prezrádzal, že vystúpenie bolo veľkolepé. Veľké poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa podieľali na príprave tohto náročného a zároveň krásneho vianočného pásma, zvlášť p. učiteľkám Harčarufkovej, Liptákovej, Škutkovej a p.učiteľke Šoltésovej. Poďakovanie patrí aj žiakom ZUŠ Raslavice a ich učiteľom,  ktorí nám spríjemnili predvianočné chvíle pekným koncertom a tanečným vystúpením. Aj  deti z materskej školy potešili verejnosť krátkym vystúpením, ktoré nacvičili s p. učiteľkami . V kultúrnom dome zazneli ich pekné vinše, tance, piesne i koledy. Srdečne ďakujeme všetkým a prajeme nádherné prežitie vianočných sviatkov.

Predchadzajúci článok