logo

+421 (0) 54 479 1134

zshertnik@zshertnik.sk

ZŠ s MŠ Hertník

Hertník 261, 086 42

07:00 - 15:30

Pondelok - Piatok

V marci ožívajú naše obľúbené knihy

Už tradične sa v marci na pôde našej školy uskutočnila súťaž Hviezdoslavov Kubín. Žiaci a učitelia  sa v jedno popoludnie započúvali do  umeleckého prednesu poézie a prózy  a preniesli sa tak  do sveta,  v ktorom má miesto fantázia a ľudská predstavivosť, do sveta, ktorý je dobrý, no občas vie človeka aj potrápiť, do sveta, do ktorého my, dospelí, utekáme veľmi často. Jednoducho do sveta, v ktorom je možné úplne všetko. Víťazi školského kola v troch rôznych kategóriách našu školu úspešne reprezentovali aj na okresnom kole súťaže  v Bardejove, kde Z. Iľková (VII.A) získala 2. miesto, N. Semaneková (1. roč.) získala 1. miesto  a D. Petrová (IX.A)  si domov odniesla čestné uznanie.  Víťazom srdečne blahoželáme a veríme, že na knihy nikdy nezanevriete, že si na ne vždy nájdete čas, že vás budú sprevádzať po celý život a že budú vaším priateľom, od ktorého sa vždy čosi nové naučíte.  Veď nenadarmo sa predsa  hovorí, že ,,Knihy sú nemí učitelia.“ (A. Gellius)

Mgr. E. Kvokačková

Predchadzajúci článok

Ďalší článok