logo

+421 (0) 54 479 1134

zshertnik@zshertnik.sk

ZŠ s MŠ Hertník

Hertník 261, 086 42

07:00 - 15:30

Pondelok - Piatok

USMERNENIE K PREVÁDZKE ŠKOLY  od 15. 6. 2020

USMERNENIE K PREVÁDZKE ŠKOLY  od 15. 6. 2020

 

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Hertník oznamuje nasledovné zmeny a úpravu opatrení v súvislosti s COVID-19 od 15. júna 2020

 

  • zrušenie limitov počtov detí a žiakov v triedach
  • zrušenie zákazu zmiešavania detí v triedach
  • prevádzka MŠ bude stanované na 10 hodín (od 6.30 – 16.30 hod.)
  • zrušenie povinného merania teploty
  • zrušenie „Prehlásenia zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa pre MŠ“
  • zrušený zákaz besiedok, posedení a podobných hromadných akcií
  • zrušené organizovanie osôb pred školou
  • pri novo nastúpených žiakoch (od 15. 6. 2020) ostáva v platnosti povinnosť predložiť triednemu učiteľovi vyplnené a podpísané Prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa
  • za prihlasovanie a odhlasovanie zo stravovania je zodpovedný zákonný zástupca žiaka

 

Podrobnejšie informácie nájdete na stránke www.minedu.sk.

https://www.skolskyportal.sk/prevadzka-skoly/v-skolach-nastanu-od-15-juna-zmeny-posledny-junovy-tyzden-sa-do-lavic-vratia-vsetci?fbclid=IwAR0lEOZ1FmdlYkB7tO1MDs1wR8xcci3daVbhGLkIOjUSTy_tDoYb3TwHYk0

 

 

                              V Hertníku 12. 6. 2020                                                                                              Mgr. Zuzana Jurčišinová

                                                                                                                                                                              riaditeľka školy

Predchadzajúci článok

Ďalší článok