logo

+421 (0) 54 479 1134

zshertnik@zshertnik.sk

ZŠ s MŠ Hertník

Hertník 261, 086 42

07:00 - 15:30

Pondelok - Piatok

Umiestnenie na celoslovenskej literárnej súťaži ,,Cena Andreja Chudobu“ putovalo do našej základnej školy

Celoštátna literárna súťaž určená žiakom základných, stredných škôl i dospelým – začiatočníkom v literárnej tvorbe. Reč je o ,,Cene Andreja Chudobu“, ktorá objavuje mladých talentovaných básnikov, prozaikov či dramatikov z rôznych kútov Slovenska a umožňuje im tak publikovať verejne svoju tvorbu. Celoslovenské kolo literárnej súťaže riadi a koordinuje odborná komisia ,,Ceny Andreja Chudobu“ v Pukanci v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, navrhuje kandidátov na predsedu a členov odbornej komisie, ktorá je zložená z pedagógov základných a stredných škôl a z radov spisovateľov. Tento rok sa Petronele Putnockej, žiačke Základnej školy Hertník, podarilo v súťaži získať krásne 3. miesto. Spomedzi vyše 170 zaslaných prác z celého Slovenska skutočne možno hovoriť o veľkom úspechu. Svojou prózou pod názvom ,,Čaro (ne)obyčajných Vianoc“ oslovila porotu myšlienkou, že Vianoce nemusia byť vždy len o tom, čo všetko chceme, ale i o tom, čo všetko máme a ako málo stačí deťom k šťastiu. Kiežby sme aj my, dospelí, boli v tomto ako deti a robili z ,,obyčajných dní“ tie ,,neobyčajné“. Petronela Putnocká už v písaní vlastnej tvorby nie je žiaden nováčik. Počas tohtoročného leta sa zúčastnila celoslovenskej literárnej súťaže ,,Medziriadky“ a s ňou spojenej týždennej letnej školy, v ktorej získala pod vedením vysokoškolských pedagógov nové odborné literárne vedomosti a inšpirácie v písaní poézie, prózy i drámy, ktoré veríme, bude využívať pri svojej ďalšej tvorbe. Všetci Petronele držíme palce, želáme jej veľa trpezlivosti, tvorivosti a húževnatosti v písaní vlastných textov. Teraz bol pre ňu odmenou článok v zborníku ,,Cena Andreja Chudobu“, no nabudúce to už môže byť jej vlastná kniha!
                                                                                                                                                                                         Mgr. Edita Kvokačková

Predchadzajúci článok

Ďalší článok