logo

+421 (0) 54 479 1134

zshertnik@zshertnik.sk

ZŠ s MŠ Hertník

Hertník 261, 086 42

07:00 - 15:30

Pondelok - Piatok

Týždeň environmentálnych aktivít

Žiaci našej školy neboli v týždni environmentálnych aktivít ľahostajní a odpovedali na volanie našej Zeme o pomoc. Deň Zeme oslávili týždňom aktivít, v ktorom sa na vyučovacích hodinách venovali globálnym ekologickým problémom, separovanému zberu odpadov.  Okrem skrášľovania prostredia žiaci zhotovovali projekty s tematikou ochrany Zeme, zhotovovali nástenky, vyrábali výrobky z odpadového materiálu, pestovali rastlinky, či upravovali skalku.  Počas celého týždňa žiaci poznávali, aké dary nám poskytuje naša Zem, ako sa k nej správa človek a ako ju máme chrániť. Výsledok práce žiakov bol vystavený na hlavnej chodbe.  Zaujímavé výtvarné práce s tematikou ochrany Zeme zhotovili žiaci prvého aj druhého stupňa na hodinách výtvarnej výchovy Týždeň ENV vyvrcholil  veľkým upratovaním okolia školy ale aj obce. Všetci sa pričinili o krajšie a čistejšie prostredie, o čom svedčia aj plné vrecia odpadkov, ktoré nazbierali. Odmenou za účasť na týchto aktivitách bol dobrý pocit, že spoločnými silami to naozaj dokážeme!