logo

+421 (0) 54 479 1134

zshertnik@zshertnik.sk

ZŠ s MŠ Hertník

Hertník 261, 086 42

07:00 - 15:30

Pondelok - Piatok

Týždeň boja proti drogám

Pri príležitosti  Európskeho týždňa proti drogám, ktorý pripadá na tretí novembrový týždeň kalendárneho roka sa na našej škole mohli všetci žiaci zapojiť do rôznych športových a vedomostných aktivít venovaných prevencii proti drogám. Tento týždeň sme začali rozhlasovou reláciou, ktorú pripravili žiaci 9. ročníka spolu s  p. uč. Šoltésovou. Žiaci I. stupňa tvorili projekty a výtvarné práce s protidrogovou tematikou, súťažili v športových turnajoch a v školskom klube sa veselo tancovalo. II.stupeň absolvoval športové turnaje pod vedením p. uč. Katanikovej , vedomostný kvíz boja proti drogám pod vedením p.uč. Polákovej .

Výsledky kvízu: 1. miesto – 8.B – M.Kunec, D.Jusko, 2. miesto – 6.A – T.Kapcová, A.Kukľa, 3. miesto – 8.A – N.Štefančinová, M.Šviržovská 

Okrem týchto súťaží sa vyučujúci počas celého týždňa snažili venovať na hodinách problematike boja proti drogám. Tento týždeň aktivít  sme ukončili vyhodnotením súťaže o najzaujímavejšiu nástenku s protidrogovou tematikou a najkrajšie projekty, ktoré tvorili a zároveň hodnotili žiaci.  Učiteľov najviac  zaujala nástenka žiakov 5.A.  Spomedzi všetkých projektov najviac hlasov získal projekt P. Geralského zo 4. ročníka, na druhom mieste skončil projekt A. Horváthovej z 8.A, tretie miesto získali projekty J.Straku a B.Banka. Víťazom srdečne blahoželáme! Mgr. A.Poláková.

Predchadzajúci článok

Ďalší článok