logo

+421 (0) 54 479 1134

zshertnik@zshertnik.sk

ZŠ s MŠ Hertník

Hertník 261, 086 42

07:00 - 15:30

Pondelok - Piatok

Trojnásobný úspech našej školy na súťaži Hviezdoslavov Kubín v Bardejove

Dňa 23.03.2023 sa žiaci našej školy po úspešnom absolvovaní školského kola pokúsili zabojovať o umiestnenie na okresnom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín v prednese poézie a prózy. Boli mimoriadne úspešní. Šimon Špirka si z Bardejova odniesol 3. miesto, Klaudia Findišová 2. miesto a 1. miesto s postupom na krajské kolo súťaže získala Lea Semaneková. Výsledky žiakov hodnotila odborná trojčlenná porota, ktorej predsedovia boli metodici a metodičky z Prešova s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti prednesu. Tí po vyhlásení všetkých výsledkov pripravili pre súťažiach odborný rozborový seminár, ktorý tvoril najdôležitejšiu časť každého stupňa súťaže a opieral sa o kritériá hodnotenia uvedené v propozíciách súťaže. Žiaci tak mali výbornú spätnú väzbu, ktorá má nezastupiteľné miesto pri výbere či dramatizácii prednášaného textu. Výhercom srdečne blahoželáme a víťazke v kategórii poézia želáme veľa šťastia v Prešove!
                                                                                                                                             PhDr. Edita Kvokačková

Predchadzajúci článok

Ďalší článok