logo

+421 (0) 54 479 1134

zshertnik@zshertnik.sk

ZŠ s MŠ Hertník

Hertník 261, 086 42

07:00 - 15:30

Pondelok - Piatok

Testovanie 9

 • Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl

 • Oznam pre rodičov žiakov 9. ročníka

  Testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl sa uskutoční dňa 6. apríla 2022.

  Testovanie  je určené  všetkým  žiakom  9. ročníka základných škôl a 4. ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom v SR vrátane žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami (okrem žiakov s mentálnym postihnutím).

  Žiaci  budú testovaní z predmetov matematika a  slovenský jazyk a literatúra.

  Náhradný termín Testovania 9 – 2022 sa uskutoční 21. apríla 2022.

  Harmonogram Testovania – 9.png

  Bližšie informácie o Testovaní 9 sú zverejnené na stránke

  https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-9

 

Predchadzajúci článok

Ďalší článok