logo

+421 (0) 54 479 1134

zshertnik@zshertnik.sk

ZŠ s MŠ Hertník

Hertník 261, 086 42

07:00 - 15:30

Pondelok - Piatok

TESTOVANIE 5

Základné informácie o testovaní T5 – 2019

 

Termín testovania: 20. november 2019 (streda)
Testovanie je určené: žiakom 5. ročníka ZŠ v SR s vyučovacím jazykom slovenským, maďarským a ukrajinským, vrátane výberu žiakov so zdravotným znevýhodnením
Ciele testovania: –        získať objektívne informácie o výkone žiakov pri vstupe na nižší stredný vzdelávací stupeň

–        poskytnúť školám, decíznej sfére, širokej odbornej verejnosti spätnú väzbu a komplexnejší obraz o vedomostiach a zručnostiach žiakov z testovaných predmetov, ktorá napomôže pri skvalitňovaní vyučovania

Testy administrujú: –        pedagogickí zamestnanci ZŠ bez aprobácie na testovaný predmet
Testované predmety: –        matematika

–        slovenský jazyk a literatúra

Testované učivo –        obsahovou stránkou a úrovňou náročnosti zodpovedá platnej pedagogickej dokumentácii pre primárne vzdelávanie (Štátny vzdelávací program pre žiakov 1. stupňa ZŠ)
Čas riešenia testov: –        matematika – 60 min.

–        slovenský jazyk a liter. – 60min.

Počet testových úloh –        MAT – 30 úloh

–        SJL – 30 úloh

Forma testovaných úloh MAT

–        úlohy s krátkou číselnou odpoveďou (20 úloh)

–        úlohy s výberom odpovede z možností A,B,C,D, z kt. je len jedna možnosť správna (10 úloh)

SJL

–        úlohy s krátkou odpoveďou – 10 úloh

–        úlohy s výberom odpovede z možností A, B, C, D, z ktorých je vždy iba jedna správna – 20 úloh

Informácie o testovaní: www.nucem.sk

 

Harmonogram Testovania 5 – 2019

20. 11. 2019 (streda)

 

Matematika
8.00 – 8.10  (10 minút) – úvodné pokyny k testovaniu a rozdanie OH
8.10 – 8.20  (10 minút) – rozdanie testov a oboznámenie sa s testom
8.20 – 9.20  (60 minút) – administrácia testu z MAT
9.20 – 9.25  (5 minút) – zbieranie testov a OH
9.25 – 9.50  (20 minút) – prestávka
Slovenský jazyk a literatúra
9.50 – 9.55   (15 minút) – úvodné pokyny k testovaniu a rozdanie OH
9.55 – 10.05 (10 minút) – rozdanie testov a oboznámenie sa s testom
10.05 – 11.05  (60 minút) – administrácia testu zo SJL
11.05 – 11.10  (5 minút) – zbieranie testov a OH

 

 

Predchadzajúci článok

Ďalší článok