logo

+421 (0) 54 479 1134

zshertnik@zshertnik.sk

ZŠ s MŠ Hertník

Hertník 261, 086 42

07:00 - 15:30

Pondelok - Piatok

Súťaž mladých zdravotníkov

Aj v tomto školskom roku sme sa zapojili do veľmi praktickej súťaže mladých zdravotníkov .Z našej školy družstvo I. stupňa tvorili žiaci 5.ročníka -T. Possova , V. Šinaľová , L. Šuťaková, S. Nováková a T. Kapcová. Umiestnili sa na 5 mieste.

Družstvo II. stupňa tvorili žiaci 7.ročníka – D. Petrová, V. Majirská, N. Štefančinová, J. Iľková a I. Štefančinová. Umiestnili sa na krásnom 3 mieste a od prvého miesta ich delili len dva body. Za vzornú reprezentáciu školy im veľmi pekne ďakujeme. Mgr. Anna Poláková

 

Predchadzajúci článok