logo

+421 (0) 54 479 1134

zshertnik@zshertnik.sk

ZŠ s MŠ Hertník

Hertník 261, 086 42

07:00 - 15:30

Pondelok - Piatok

Slovenské technické múzeum v Košiciach

Dňa 25. 10. 2019 sa žiaci ôsmeho ročníka zúčastnili exkurzie v Košiciach, ktorej súčasťou bola návšteva Slovenského technického múza a planetária. Slovensko patrilo v minulosti k najpriemyselnejším oblastiam Uhorska. Vlastnilo veľké nerastné bohatstvo, rozvíjalo sa baníctvo, hutníctvo. Práve toto múzeum dokumentuje všetky pokrokové technické tradície. Vo svojom fonde má viac ako 14 tisíc zbierok, v ktorých je zastúpené baníctvo, hutníctvo, kováčstvo, strojárstvo, elektrotechnika, fyzika, chémia, fotografické a kinematografické prístroje, geodézia, kartografia, hodinárstvo i astronómia. Žiaci si v priestoroch múzea mohli vyskúšať aj svoju šikovnosť, postreh i múdre hlavičky pri zostavovaní rôznych matematických hlavolamov, vyskúšali si prvé mikrofóny a prenos zvuku cez ne, videli prvé telefóny, kovové žehličky i prvý kuchynský robot a mnohé ďalšie zaujímavé exponáty. Posledné kroky žiakov zaviedli do planetária, v ktorom si zopakovali všetko, čo vedia o nebeských telesách. Žiakom sa v múzeu veľmi páčilo a určite sa tam ešte vrátia.
Mgr. Edita Kvokačková