logo

+421 (0) 54 479 1134

zshertnik@zshertnik.sk

ZŠ s MŠ Hertník

Hertník 261, 086 42

07:00 - 15:30

Pondelok - Piatok

Slávnostné ukončenie školského roka

Ani sme sa nenazdali a nadišiel deň, keď sa zatvorili školské brány a žiaci sa rozbehli v ústrety letným dobrodružstvám. No skôr, ako sa všetci rozpŕchli, rozlúčili sa so školským rokom ako sa patrí. Slávnostné ukončenie školského roka sa uskutočnilo kvôli nepriaznivému počasiu v školskej telocvični. Všetkých žiakov a pedagógov srdečne privítala zástupkyňa RŠ, Mgr.Halečková. Zároveň privítala aj starostu obce Hertník Ing.Semaneka a predsedu ZRŠ Ing. Iľka. Po milom príhovore  riaditeľky školy Mgr. Jurčišinovej a zhodnotení celého uplynulého školského roka, sa slova ujal  starosta obce, ktorý taktiež poďakoval všetkým za vykonanú prácu a poprial zaslúžený oddych počas letných prázdnin.  Nasledovalo odmeňovanie žiakov, ktorého sa ujal predseda ZRŠ. Knižnú odmenu získali žiaci  za výchovno-vzdelávacie výsledky, úspešnú reprezentáciu školy na okresných aj krajských súťažiach a  vzorné správanie. Sladkú odmenu si odniesli aj žiaci 8.B, pretože aj tento rok držali prvenstvo v čistote a útulnosti svojej triedy.  Naprázdno neodišli ani najlepší “zberači papiera”. Odmenili sme šiestich žiakov, z ktorých každý nazbieral cez 100 kg.            
          Slovo dostali aj deviataci, tí sa tento rok so školou lúčia a odchádzajú študovať ďalej na stredné školy. Poďakovali sa učiteľom za vedomosti, ktoré určite zužitkujú v ďalšom štúdiu, ale aj v živote a aj za trpezlivosť, ktorú za tie roky s nimi mali. So školou sa rozlúčili príhovorom.
          Potom sa už všetci žiaci spolu s triednymi učiteľmi rozpŕchli do tried, prebrali z ich rúk vysvedčenia a bežali v ústrety vysneným prázdninám.

Predchadzajúci článok