logo

+421 (0) 54 479 1134

zshertnik@zshertnik.sk

ZŠ s MŠ Hertník

Hertník 261, 086 42

07:00 - 15:30

Pondelok - Piatok

Slávnostné ukončenie školského roka

30.6.2023 sa školský dvor naplnil usmievavými žiakmi a  pedagógmi.  Všetci sme sa zišli, aby sme slávnostne ukončili školský rok. Po príhovore  riaditeľky školy Mgr. R. Čechovej-Špirekovej a zhodnotení celého uplynulého školského roka, sa slova ujal  starosta obce Ing. J. Semanek, ktorý taktiež poďakoval všetkým za vykonanú prácu a poprial zaslúžený oddych počas letných prázdnin.  Nasledovalo odmeňovanie žiakov, ktorého sa ujala predsedníčka ZRŠ, Ing. J. Sekerčáková. Knižnú odmenu získali žiaci  za výchovno-vzdelávacie výsledky, úspešnú reprezentáciu školy na okresných aj krajských súťažiach a  vzorné správanie. Sladkú odmenu si odniesli aj žiaci 8.B, pretože aj tento rok držali prvenstvo v čistote a útulnosti svojej triedy.  Naprázdno neodišli ani najlepší “zberači papiera”. Stali sa nimi žiaci 2. a 3. ročníka. Odmenili sme aj štyroch žiakov, z ktorých každý nazbieral cez 100 kg.

Slávnosť vyvrcholila rozlúčkou deviatakov, ktorí sa poďakovali učiteľom za vedomosti, ktoré určite zužitkujú v ďalšom štúdiu, ale aj v živote a rovnako aj za trpezlivosť, obetavosť a ľudský prístup. Kytička kvetov určite potešila každého pedagóga.

Potom sa už všetci žiaci spolu s triednymi učiteľmi rozpŕchli do tried, prevzali z ich rúk vysvedčenia a bežali v ústrety vysneným prázdninám.

Prajeme Vám dni plné oddychu a slnka, príjemné chvíle s rodinou a priateľmi a krásne leto.