logo

+421 (0) 54 479 1134

zshertnik@zshertnik.sk

ZŠ s MŠ Hertník

Hertník 261, 086 42

07:00 - 15:30

Pondelok - Piatok

Slávnostné ukončenie školského roka.

Prišiel posledný júnový deň a s ním aj záver školského roka. Pre niekoho bol náročný, pre niekoho menej. Nastal čas zhodnotiť naše celoročné snaženie. Každý z nás sa dnes mohol obzrieť za rokom svojej práce, zhodnotiť svoje úsilie a možno aj uvedomiť si, v čom musí na sebe ešte pracovať.
Všetkých žiakov a pedagógov srdečne privítala zástupkyňa RŠ. Zároveň privítala starostu obce Hertník Ing.Semaneka a predsedu ZRŠ Ing. Iľka. Po milom príhovore riaditeľky školy Mgr. Jurčišinovej a zhodnotení celého uplynulého školského roka, sa slova ujal starosta obce, ktorý taktiež poďakoval všetkým za vykonanú prácu a poprial zaslúžený oddych počas letných prázdnin. Nasledovalo odmeňovanie žiakov, ktorého sa ujal predseda ZRŠ. Knižnú odmenu získali žiaci za výchovno-vzdelávacie výsledky, úspešnú reprezentáciu školy na okresných aj krajských súťažiach a vzorné správanie.
Naprázdno neodišli ani najlepší “zberači papiera”. Odmenili sme štyri žiačky, z ktorých každý nazbieral cez 100 kg.
Slovo dostali aj deviataci, tí sa tento rok so školou lúčia a odchádzajú študovať ďalej na stredné školy. Poďakovali sa učiteľom za vedomosti, ktoré určite zužitkujú v ďalšom štúdiu, ale aj v živote a aj za trpezlivosť, ktorú za tie roky s nimi mali. So školou sa rozlúčili príhovorom.
Potom sa už všetci žiaci spolu s triednymi učiteľmi rozpŕchli do tried, prebrali z ich rúk vysvedčenia a bežali v ústrety vysneným prázdninám.