logo

+421 (0) 54 479 1134

zshertnik@zshertnik.sk

ZŠ s MŠ Hertník

Hertník 261, 086 42

07:00 - 15:30

Pondelok - Piatok

Slávnostné ukončenie školského roka 2019/2020

Ani sme sa nenazdali a nadišiel deň, keď sa zatvorili školské brány a žiaci sa rozbehli v ústrety letným dobrodružstvám. No skôr, ako sa všetci rozpŕchli, rozlúčili sme sa so školským rokom ako sa patrí.  Pani zástupkyňa Halečková všetkých privítala na školskom amfiteátri. Zároveň privítala aj starostu obce Hertník Ing.Semaneka. Po slávnostnom príhovore  riaditeľky školy Mgr. Jurčišinovej a zhodnotení celého uplynulého školského roka, sa slova ujal  starosta obce, ktorý taktiež poďakoval všetkým za vykonanú prácu a poprial zaslúžený oddych počas letných prázdnin.  Nasledovalo odmeňovanie žiakov. Knižnú odmenu získali žiaci  za výchovno-vzdelávacie výsledky, úspešnú reprezentáciu školy na okresných  súťažiach a  vzorné správanie. Sladkú odmenu si odniesli aj žiaci 5.B a 6.B, pretože tento rok držali prvenstvo v čistote a útulnosti svojej triedy.  Naprázdno neodišli ani najlepší “zberači papiera”. Odmenili sme troch žiakov, z ktorých každý nazbieral cez 300 kg.      
          Slovo dostali aj deviataci, tí sa tento rok so školou lúčia a odchádzajú študovať ďalej na stredné školy. Poďakovali sa učiteľom za vedomosti, ktoré určite zužitkujú v ďalšom štúdiu, ale aj v živote a  za trpezlivosť, ktorú za tie roky s nimi mali. 
          Potom sa už všetci žiaci spolu s triednymi učiteľmi rozpŕchli do tried, prebrali z ich rúk vysvedčenia a bežali v ústrety vysneným prázdninám.