logo

+421 (0) 54 479 1134

zshertnik@zshertnik.sk

ZŠ s MŠ Hertník

Hertník 261, 086 42

07:00 - 15:30

Pondelok - Piatok

Slávnostné ukončenie školského roka 2016/17

Prišiel posledný júnový deň a s ním aj záver školského roka. Pre niekoho bol náročný, pre niekoho menej. Nastal čas zhodnotiť naše celoročné snaženie. Každý z nás sa dnes mohol obzrieť za rokom svojej práce, zhodnotiť svoje úsilie a možno aj uvedomiť si, v čom musí na sebe ešte pracovať. 

        Po slávnostnom Te Deum sa žiaci zhromaždili na školskom amfiteátri, kde sa slova ujala pani riaditeľka školy Mgr. Kašpriková, ktorá sa s nami rozlúčila a zároveň poďakovala všetkým zamestnancom školy, zvlášť pedagógom a žiakom za úspechy a aktivity počas školského roka.   Slova sa ujal aj pán starosta obce Ing. Semanek, ktorý tiež ocenil úsilie a úspechy žiakov,  pedagógov a zamestnancov školy. Zvlášť poďakoval pani riaditeľke za doterajšiu aktívnu a úspešnú prácu vo funkcii riaditeľky školy i učiteľky a poprial jej pokojné a dlhé užívanie zaslúženého dôchodku.

      Nasledovalo oceňovanie žiakov za   za výborné výchovno-vzdelávacie výsledky, úspešnú reprezentáciu školy v rôznych olympiádach a súťažiach. Knižné odmeny a diplomy odovzdal žiakom predseda ZRŠ Ing.Iľko spolu s pani zástupkyňou Mgr.Jurčišinovou.

      Aj pre  deviatakov bol tento rok posledným na tejto škole. Poďakovali sa všetkým pedagógom za vedomosti, prístup a  trpezlivosť, ktorú s nimi za tie roky mali. Rozlúčili sa so všetkými  básňou, piesňami a  zaujímavým videom. 

      Po rozlúčke sa žiaci rozišli do tried, kde ich čakala celoročná výplata – vysvedčenie. Mnohí odchádzali s usmiatou tvárou, niektorí si snáď uvedomili, že musia na sebe ešte popracovať. Teraz nás čaká dvojmesačný oddych, aby sme  načerpali nové sily do ďalšieho školského roka. Všetkým žiakom, pedagógom a zamestnancom školy prajeme príjemný oddych, veľa slnečných dní počas prázdnin a dovolenky. Uvidíme sa opäť v septembri!