logo

+421 (0) 54 479 1134

zshertnik@zshertnik.sk

ZŠ s MŠ Hertník

Hertník 261, 086 42

07:00 - 15:30

Pondelok - Piatok

Slávnostné otvorenie školského roka

Dňa 3.9. 2018 sa  opäť otvorili brány našej školy. Slávnostný deň sme začali  sv.omšou, po ktorej sa všetci žiaci, rodičia a pedagógovia zhromaždili na školskom amfiteátri. Úvodné slová patrili riaditeľke školy, Mgr. Jurčišinovej, ktorá srdečne  privítala všetkých žiakov, zvlášť prvákov a piatakov a popriala im veľa šťastia a osobných úspechov.  Po krátkom príhovore predstavila kolektív učiteľov a ostatných zamestnancov školy. Slova sa ujal aj starosta obce Hertník, Ing. Semanek, ktorý taktiež všetkým poprial úspešný a pohodový školský rok. Školský rok je otvorený a nás čaká desať mesiacov usilovnej práce, ktorú spoločnými silami hravo zvládneme. Tak nech sa nám všetkým darí.

Predchadzajúci článok

Ďalší článok