logo

+421 (0) 54 479 1134

zshertnik@zshertnik.sk

ZŠ s MŠ Hertník

Hertník 261, 086 42

07:00 - 15:30

Pondelok - Piatok

Slávnostné otvorenie školského roka

Dňa 4.9. 2023 sa opäť otvorili brány pre všetkých školákov. Na školskom dvore sa zhromaždili všetci žiaci a učitelia základnej školy. Úvodné slová patrili riaditeľke školy, Mgr. Renáte Čechovej-Špirekovej, ktorá srdečne privítala všetkých žiakov, zvlášť prvákov a piatakov a popriala im veľa šťastia a osobných úspechov. Po krátkom príhovore predstavila kolektív učiteľov a ostatných zamestnancov školy. Slova sa ujal aj starosta obce Hertník, Ing. Semanek, ktorý taktiež všetkým poprial úspešný a pohodový školský rok. Prváci sa potešili peknej kytičke a spolu s piatakmi sa rozbehli do svojej prvej vysnenej triedy. Školský rok je otvorený a nás čaká desať mesiacov usilovnej práce, ktorú spoločnými silami hravo zvládneme. Tak nech sa nám všetkým darí.

Predchadzajúci článok

Ďalší článok