logo

+421 (0) 54 479 1134

zshertnik@zshertnik.sk

ZŠ s MŠ Hertník

Hertník 261, 086 42

07:00 - 15:30

Pondelok - Piatok

Slávnostné otvorenie školského roka

Riaditeľstvo školy oznamuje, že slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023 sa uskutoční 5. 9. 2022 o 9,00 hod. v areáli základnej školy.
Pri nástupe do školy je žiak povinný odovzdať písomné Vyhlásenie o bezpríznakovosti, alebo jeho odovzdanie zabezpečí zákonný zástupca elektronicky prostredníctvom Edupage.
– Školská jedáleň bude vydávať obedy pre žiakov ZŠ od utorka 6.9.2022 na základe odovzdaného vypísaného zápisného lístka, ktorý je v prílohe.
– Prevádzka ŠKD sa začína 6.9.2022.
Tlačivo o bezpríznakovosti si môžete stiahnuť tu: https://www.minedu.sk/data/att/24230.pdf