logo

+421 (0) 54 479 1134

zshertnik@zshertnik.sk

ZŠ s MŠ Hertník

Hertník 261, 086 42

07:00 - 15:30

Pondelok - Piatok

Slávnostné otvorenie školského roka 2017/18

Dňa 4.9. 2017 sa opäť otvorili brány pre všetkých školákov. Po zaslúženom oddychu nastúpil čas učenia, skúšania, školských aktivít a povinností. Po sv. omši sa všetci žiaci, rodičia,  pedagógovia a ostatní zamestnanci školy zhromaždili v školskej telocvični. Privítal ich starosta obce Ing. Semanek, ktorý zároveň predstavil nové vedenie školy,  p. riaditeľku Mgr. Jurčišinovú a poprial jej, celému kolektívu a žiakom veľa úspechov v práci a škole dobré meno. Slova sa ujala aj pani riaditeľka, ktorá tiež všetkých srdečne privítala, zvlášť prvákov a piatakov  a popriala im úspešný a pohodový školský rok. Po krátkom príhovore predstavila kolektív učiteľov a vychovávateľov. Prváci sa potešili peknej kytičke od štvrtákov a rozbehli sa do svojej prvej vysnenej triedy, v ktorej budú spoznávať prvé písmená a číslice. Všetkým žiakom želáme veľa dobrých známok, pochvál a aby sa škola stala miestom, kde sa budú dobre cítiť.