logo

+421 (0) 54 479 1134

zshertnik@zshertnik.sk

ZŠ s MŠ Hertník

Hertník 261, 086 42

07:00 - 15:30

Pondelok - Piatok

Slávnostné otvorenie školského roka

Riaditeľstvo základnej školy oznamuje rodičom a žiakom, že slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020 sa uskutoční 2.9.2019 s týmto programom:

8.15 – sv.omša

9.30 – slávnostné otvorenie šk. roka

Školská jedáleň bude vydávať obedy pre žiakov ZŠ od utorka 3.9.2019 na základe odovzdaného vypísaného zápisného lístka, ktorý žiakom rozdajú triedni učitelia v pondelok 2.9.2019.

Prevádzka ŠKD sa začína 3.9.2019 a celodenná prevádzka v MŠ sa začína 2.9.2019.