logo

+421 (0) 54 479 1134

zshertnik@zshertnik.sk

ZŠ s MŠ Hertník

Hertník 261, 086 42

07:00 - 15:30

Pondelok - Piatok

Slávnostné otvorenie nového školského roka.

Dňa 5.9. 2022 sa opäť otvorili brány pre všetkých školákov. Po zaslúženom oddychu nastúpil čas učenia, skúšania, školských aktivít a povinností. Po úvodnom príhovore zástupkyne RŠ sa slova ujal starosta obce Ing. Semanek, ktorý predstavil novú riaditeľku školy, Mgr. Renátu Čechovú – Špirekovú a vedúcu zariadenia školského stravovania, Ivetu Jurčovú a poprial im, celému kolektívu a žiakom veľa úspechov v práci a škole dobré meno. Riaditeľka školy všetkých srdečne privítala, zvlášť prvákov a piatakov a popriala im úspešný a pohodový školský rok. Po krátkom príhovore predstavila všetkých zamestnancov školy. Prváci sa potešili peknej kytičke od štvrtákov a rozbehli sa do svojej prvej vysnenej triedy, v ktorej budú spoznávať prvé písmená a číslice. Všetkým žiakom želáme veľa dobrých známok, pochvál a aby sa škola stala miestom, kde sa budú dobre cítiť.