logo

+421 (0) 54 479 1134

zshertnik@zshertnik.sk

ZŠ s MŠ Hertník

Hertník 261, 086 42

07:00 - 15:30

Pondelok - Piatok

ŠKOLSKÝ STRAVOVACÍ SYSTÉM

Vedenie školy oznamuje, že od 01.01.2019 nadobudla účinnosť novela zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR, ktorá sa týka poskytovania dotácie na stravu pre deti a žiakov. Cieľom poskytnutia dotácie na stravu je najmä podpora výchovy detí k stravovacím návykom.

Z tohto dôvodu sa uskutočnia v novom školskom roku 2019/2020 zmeny v oblasti stravovania.

Podrobné informácie k stravovaniu nájdete na Zápisnom lístku stravníka,  ktorý dostanú žiaci pri slávnostnom otvorení školského roka (2. 9. 2019).

V prípade, ak sa rozhodnete, že Vaše dieťa bude využívať obedy zadarmo, je potrebné:

Vyplniť Zápisný lístok stravníka a priniesť vedúcej školskej jedálne 3. 9. 2019 do 8.00 hod.

V prípade, že Vaše dieťa nebude odoberať obedy zadarmo počas školského roka, vypíše jeho zákonný zástupca Odhlášku zo stravovania, ktorú si vyzdvihne u vedúcej jedálne alebo na sekretariáte školy.

V prípade ďalších otázok, volajte prosím, na t.č. 0908864877 (vedúca ŠJ: Sláva Kunecová), alebo sa informujte osobne u vedúcej školskej jedálne.

Predchadzajúci článok

Ďalší článok