logo

+421 (0) 54 479 1134

zshertnik@zshertnik.sk

ZŠ s MŠ Hertník

Hertník 261, 086 42

07:00 - 15:30

Pondelok - Piatok

Školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín

Marec sa už tradične spája so súťažou v prednese poézie a prózy ,,Hviezdoslavov Kubín“. Ani tento rok to nebolo inak. Dňa 15.03.2023 sa v našej škole konala súťažná prehliadka prednesu umeleckých textov s priamym postupom na okresné kolo v Bardejove. Ako učiteľka slovenského jazyka  a literatúry som rada, že záujem žiakov o umelecké texty pretrváva a rok čo rok si vieme vypočuť neustále sa zlepšujúce výkony našich žiakov. Literatúra je umenie, ktoré sa neustále mení, a preto je dôležité reagovať ním  na potreby dnešnej doby i jej poslucháčov.  Žiakom našej školy sa to nepochybne podarilo. Súťažilo sa v troch kategóriách. V tej najnižšej nás na okresné kolo bude reprezentovať Frederika Franeková. V druhej a tretej kategórii to budú žiačky – Noemi Semaneková, Klaudia Findišová a Lea Semaneková  a náš chlapčenský zástupca –  Šimon Špirka. Druhé miesta v oboch kategóriách patrili Ivane Plachtičkovej, Tadeášovi Kundrátovi, Timke Tilickej a Ele Harčarufkovej. Na treťom mieste sa umiestnili Filip Cenký, Karolína Franeková, Petronela Putnocká, Nikola Hatalová a udelená bola aj Cena poroty, a to Olívii Kopčákovej.

Obvodové kolo súťaže HK žiakov 1. -4. ročníka sa konalo 28.2.2023. Zúčastnili sa na ňom žiaci z Hertníka a obvodových základných škôl: Bartošovce, Fričkovce a Osikov. 1. miesto v prednese poézie získala Frederika Franeková. Cenu poroty získala Anežka Franeková. V prednese prózy sa Bianka Biľová umiestnila na 3. mieste.

Víťazom srdečne blahoželáme a tým, ktorí nás budú reprezentovať na okrese, želáme veľa šťastia!

PhDr. Edita Kvokačková

Predchadzajúci článok