logo

+421 (0) 54 479 1134

zshertnik@zshertnik.sk

ZŠ s MŠ Hertník

Hertník 261, 086 42

07:00 - 15:30

Pondelok - Piatok

Rok čitateľskej gramotnosti 2016/2017

máj – 1. stupeň

Skúška odkaz 

Trojruža – 2. ročník
Otázky   +   Priebežné vyhodnotenie

 Ako Jožko Pletko zamuškoval všetko   – 3. a 4. roč.
Otázky  +   Priebežné vyhodnotenie

 

máj – 2. stupeň 

Stretnutie na Pobreží lásky
Otázky  +   Priebežné vyhodnotenie