logo

+421 (0) 54 479 1134

zshertnik@zshertnik.sk

ZŠ s MŠ Hertník

Hertník 261, 086 42

07:00 - 15:30

Pondelok - Piatok

Naše úspechy

Okresné súťaže 2017- 2018

 

 

Biologická olympiáda Mojmír Šinaľ 8.B 4.miesto
 

Chemická olympiáda

Zuzana Štefančinová 9.A Úspešný riešiteľ
Zuzana Jutková 9.A Úspešný riešiteľ
Ján Šinaľ 9.A Úspešný riešiteľ
 

Biblická olympiáda

Zuzana Jutková 9.A  

1. miesto

Nikola Putnocká 7.B
Sofia Nováková 6.A
Matematická olympiáda Tobiáš Jutka 8.B 6.miesto
Anglická olympiáda Andrej Antol 9.A 2.miesto
Dejepisná súťaž Medzníky 2.sv.vojny Zuzana Štefančinová

Ján Šinaľ

Marek Harčarik

 

9.A

 

2.miesto

 

 

 

Matematický klokan

Martin Šinaľ 8.A Úspešný riešiteľ
Tobiáš Jutka 8.B Úspešný riešiteľ
Terézia Posová 6.A Úspešný riešiteľ
Ján Šinaľ 9.A Úspešný riešiteľ
Soňa Onofrejová 3.roč. Úspešný riešiteľ
Dominika Sabolová 2. roč. Úspešný riešiteľ
Vanesa Bortníková 4. roč. Úspešný riešiteľ
 

Hviezdoslavov Kubín

Timea Tilická 4.roč. 1.miesto
Viktória Majirská 8.B Cena poroty
Denisa Petrová 8.A Cena poroty
Šaliansky Maťko Viktória Knapová 6.A 3.miesto
Timravina studnička Radka Katreničová 7.A 1.miesto
ARS Poetica Viktória Majirská 8.B Cena poroty
Slávik Slovenska Alexandra Horváthová 8.A 3.miesto
 

Civilná obrana I.druž.

Ivana Geralská

Zuzana Štefančinová

Norbert Haluška

Tomáš Putnocký

 

9.A

 

1.miesto

 

Civilná obrana II. druž.

Viktória Majirská

Miroslava Šviržovská

Mojmír Šinaľ

Matúš Semanek

8.B

8.A

8.B

8.B

 

2.miesto

 

Súťaž mladých zdravotníkov st. žiaci

Ivana Štefančinová

Viktória Majirská

Júlia Iľková

Denisa Petrová

Natália Štefančinová

8.B

8.B

8.A

8.A

8.A

 

 

3.miesto

 

Súťaž mladých zdravotníkov ml.žiaci

Ľubomír Horváth

Veronika Jutková

Slávka Kurtyová

Martin Herstek

Timea Horváthová

 

 

5.A

 

 

4.miesto

 

 

Rozprávkový Stropkov – Divadielko Štvorlístok

Radka Katreničová

Dominika Putnocká

Lucia Slaminková

Daniela Šoltýsová

Nikola Putnocká

Denisa Petrová

Miroslava Šviržovská

Viktória Majirská

Ivana Štefančinová

7.A

7.A

7.A

7.A

7.B

8.A

8.A

8.B

8.B

 

 

1.miesto – OK

Strieborné pásmo – KK

 

Športové súťaže v rámci okresu

 

Cezpoľný beh Družstvo žiačok   3.miesto
Vybíjaná Družstvo žiačok   3.miesto
Malý futbal Družstvo ml. žiačok   1.miesto
Malý futbal Družstvo st. žiačok   5.miesto
Futbal ml.žiakov, obvod Družstvo 1.- 4.roč.   1.miesto
Beh Radničným námestím Katarína Kutná 7.B 2.miesto
Beh Radničným námestím Tatiana Banková 6.A 5.miesto
Volejbal žiakov Družstvo žiakov   5.miesto
Volejbal žiačok  Družstvo žiačok   6.miesto
Basketbal žiakov  Družstvo žiakov   5.miesto
Florbal žiačok   Družstvo žiačok   5.miesto
OM v atletike – skok do diaľky Ján Šoltys 9.A 3.miesto
OM v atletike – hod kriketkou Martin Šinaľ 8.B 5.miesto
OM v atletike -beh na 800m Katarína Kutná 7.B 3.miesto
OM v atletike – beh 800m Karin Iľková 8.A 4.miesto
OM v atletike – skok do výšky Alexandra Lenártová 7.B 3.miesto
OM v atletike – skok do diaľky Karin Iľková 8.A 5.miesto
OM v atletike  Družstvo žiakov   5.miesto
Výtvarné súťaže
Poľovníci a príroda Ella Harčarufková

Matúš Kunec

2.roč.

8.B

2.miesto

2. miesto

 

Požiarnici

Patrik Geralský

Adriana Stavarová

Katarína Kunecová

 

4.roč.