logo

+421 (0) 54 479 1134

zshertnik@zshertnik.sk

ZŠ s MŠ Hertník

Hertník 261, 086 42

07:00 - 15:30

Pondelok - Piatok

Naše úspechy

                                                                                     Školský rok 2018/2019

                                         PREHĽAD VÝSLEDKOV SÚŤAŽÍ A OLYMPIÁD – okresné kolo
Názov a druh súťaže Meno žiaka Trieda Umiestnenie

ÚR = úspešný riešiteľ

Hviezdoslavov Kubín (OK) N. Semaneková

Z. Iľková

D. Petrová

2.r.

7. A

9. A

1. m.

2. m.

cena poroty

Timravina studnička R. Katreničová

V. Kubinová

8. A

5.

celoslov. kolo
Olympiáda z ANJ (OK) A.Kukľa 7. A 3. m.
Anglická univerziáda J. Iľková 9. A ÚR – 6. m.
Ars Poetica V. Majirská 9. A 2. m.
Dejepisná olympiáda V. Majirská 9. A ÚR – 5.m.
iBobor (celoslov. kolo) T. Jutka 9. B 1. m.
Pytagoriáda A. Sekerčák 3.r. ÚR
Matematický klokan S. Sekerčák, K. Kunecová 2.r. ÚR
Matematická olympiáda T. Posová 6. A ÚR – 4.m.
Klokan– medzinár. korešpond. súťaž MAT K. Vardzaľová

D. Novák, D. Putnocký

S. Nováková

T. Jutka

5. A

5. B

7. A

9. B

ÚR
Kvíz finančnej gramotnosti – OK A.Horváthová, J. Iľková,

D. Petrová

9. A 3. m.
Biologická olympiáda Z. Iľková

T. Posová

M. Šinaľ

D. Jusko

7. A

7. A

9. B

9. B

ÚR – 4.m.

ÚR – 5. m.

ÚR – 5. m.

ÚR – 6. m.

Chemická olympiáda M. Šviržovská 9. A ÚR
Dejepisná olympiáda V. Majirská 9. B ÚR
Mladý zdravotník – II. st.

územná súťaž SČK

J. Iľková, D. Petrová,

N. Štefančinová,

V.Majirská,I.Štefančinová

9. A

 

9. B

2. m.
Súťaž mladých záchranárov civilnej ochrany – družstvo 1 M. Šviržovská

V. Majirská, M. Semanek, M. Šinaľ

9. A

9. B

1. m. OK

5. m. KK!

Súťaž mladých záchranárov civilnej ochrany – družstvo 2 Z.Franeková,R.Katreničová

M. Šinaľ

T. Jutka

8. A

9. A

9. B

3. m. OK

postup KK

Informatická súťaž iBobor T. Jutka 9. B 1. m. – SR
Biblická olympiáda M. Šinaľová

S. Nováková

N. Putnocká

6. A

7. A

8. A

1.m. – OK

8.m. – KK

 

Poľovníci a príroda očami detí K. Franeková 1.r. 1. m.
  E. Kunciková 1.r. 3. m.
VYV:

Folklór – ZUŠ Raslavice

V.Bortníková, K. Kunecová, T. Tilická, K. Semaneková 5. A

5. B

1.m.
VYV:

Folklór – ZUŠ Raslavice

K. Šľachtičová

E.Šľachtičová,S.Šľachtičová

5. A

5. B

2. m.
Folklór – ZUŠ Raslavice A. Hnát 5. B 1. m.
Folklór – ZUŠ Raslavice V. Bortníková 5. A cena poroty
Slávik Slovenska K. Franeková 1.r. 3. m.
OM v malom futbale mladších žiačok družstvo dievčat   2. m.
OK vo futsale starších žiakov družstvo chlapcov   2. m.
OM v gymnastickom štvorboji K. Kutná

M. Ciglariková

8. A

5. B

1. m.

2. m.

OM v atletike – skok do výšky A.Lenártová 8. A 2.m.
OK v cezpoľnom behu družstvo chlapcov   1.m. + KK 5.m
OK v cezpoľnom behu družstvo dievčat   3.m.
Memoriál J. Harňaka J. E. Harčarik

J. Iľková

8. A

9. A

3.m.

4. m.

        

     

                                                                                        ŠKOLSKÉ SÚŤAŽE
                                                                                       NAJ ŽIAK TRIEDY
1.       Karolína Franeková
2.       Noemi Semaneková
3.       Dominika Sabolová, Adam Sekerčák
5.A Vanesa Bortníková
7.A Zuzana Iľková
8.A Radka Katreničová, Nikola Putnocká
9.A Júlia Iľková, Denisa Petrová, Miroslava Šviržovská, Natália Štefančinová
9.B Viktória Majirská, Ivana Štefančinová
Zber papiera – jednotlivci Ľubomír Horváth                     376 kg 6. A
  Nikola Hatalová                       289 kg 4. r.
  Peter Zbreha                            196 kg 4. r.
Zber papiera – triedy (podľa priemeru na žiaka)     1386 kg 3. a 4. r.
Najútulnejšia trieda podľa mesačného bodovania tried 1.r.
Športovec školy J. E. Harčarik 8. A
Cena Fair Play J. Iľková 9. A
                                         VZORNÁ DOCHÁDZKA – 0 vymeškaných hodín za celý školský rok
6.A Tomáš Šinaľ
9. A Martin Šinaľ
                                            VZORNÉ SPRÁVANIE – bez zápisov za celé obdobie 5. – 9. ročník
9. A Kristína Kurucová, Denisa Petrová, Natália Štefančinová, Miroslava Šviržovská
9.B Klaudia Franeková, Dominik Jusko, Tobiáš Jutka, Viktória Majirská, Radoslava Paľuvová, Marianna Putnocká, Mojmír Šinaľ, Ivana Štefančinová