logo

+421 (0) 54 479 1134

zshertnik@zshertnik.sk

ZŠ s MŠ Hertník

Hertník 261, 086 42

07:00 - 15:30

Pondelok - Piatok

Krúžky

Zoznam ponúkaných krúžkov na školský rok 2021/2022

Názov krúžku Vyučujúci Deň Čas
Šikovníček  (I. st.) Mgr. Martina Harčarufková
Športové hry (II. stupeň) Mgr. Angelika Kataniková
Cvičenia zo slovenského jazyka Mgr.Zuzana Jurčišinová
Do koča a do voza Mgr. Martina Velgosová
Cvičenia z matematiky Mgr. Antónia Šverhová
Pešotulky Mgr. Kristína Semánková
Divadelný štvorlístok Mgr. Andrea Šoltésová
Streetball Mgr. Peter Mikloš