logo

+421 (0) 54 479 1134

zshertnik@zshertnik.sk

ZŠ s MŠ Hertník

Hertník 261, 086 42

07:00 - 15:30

Pondelok - Piatok

História

Prvé zmienky o učiteľovi a pravdepodobne aj o škole v Hertníku sú z roku 1614. Drevená budova školy stála na pozemku, ktorý daroval cirkevnej obci Žigmund Forgáč. Škola v drevenej budove fungovala do roku 1848, kedy bola postavená murovaná jednotriedna škola s bytom pre učiteľa, ktorá patrila rímskokatolíckej cirkvi. V jednej triede sa učili žiaci šiestich ročníkov.

S pribúdajúcim počtom detí na začiatku 20. storočia bola v roku 1911 postavená nová budova školy s dvoma učebňami a zborovňou. Dvojtriednou školu navštevovalo v roku 1912 67 žiakov a v roku 1915 celkom 118 žiakov. 1. septembra 1934 bola zriadená trojtriedna škola s celkovým počtom 167 žiakov. V rokoch 1928 a 1933 školu v Hertníku navštívil košický biskup Jozef Čársky. Do roku 1944 ju navštevovalo v priemere 150 žiakov v každom školskom roku. Po vojne v roku 1945 bola škola poštátnená a premenovaná na štátnu ľudovú školu. Novým riaditeľom bol menovaný Ján Hrušovský, ktorého v roku 1946 vymenil Štefan Buranovský. V päťdesiatych rokoch už táto škola kapacitou nestačila, a preto k nej pristavali novú budovu s ôsmimi triedami. Vyučovanie v novej škole sa začalo 1. septembra 1958.

Zvýšením domácej populácie a príchodom žiakov z okolitých dedín v nasledujúcich tridsiatich rokoch však už ani táto škola nestačila, preto bolo potrebné zaviesť dvojzmenné vyučovanie. V rokoch 1987 – 1989 sa realizovala výstavba ďalšej budovy so šiestimi triedami. V deväťdesiatych rokoch navštevovalo školu v priemere 250 žiakov v každom školskom roku.