logo

+421 (0) 54 479 1134

zshertnik@zshertnik.sk

ZŠ s MŠ Hertník

Hertník 261, 086 42

07:00 - 15:30

Pondelok - Piatok

Aktivity v minulom školskom roku

 

Slávnostné ukončenie šk. roka 2015/16

A je tu záver školského roka a s ním  tradičné slávnostné ukončenie spojené s vyhodnotením školských súťaží, aktivít a rozlúčkou deviatakov.  Po slávnostnom Te Deum sa žiaci zhromaždili na školskom amfiteátri, kde sa slova ujala pani zástupkyňa školy Mgr. Jurčišinová, ktorá  poďakovala všetkým zamestnancom školy, zvlášť pedagógom a žiakom za úspechy a aktivity počas celého šk. roka. Poďakovanie s ocenením patrilo žiakom za výborné výchovno-vzdelávacie výsledky, úspešnú reprezentáciu školy v rôznych olympiádach a súťažiach. Knižné odmeny a diplomy odovzdal žiakom predseda ZRŠ Ing.Iľko. Po príhovore p. zástupkyne  nasledovala rozlúčka s deviatakmi. Ti sa poďakovali učiteľom za vedomosti a tiež za trpezlivosť, ktorú za tie roky s nimi mali.  Potom sa už všetci žiaci spolu s triednymi učiteľmi rozpŕchli do tried, kde ich čakali celoročné hodnotenia – vysvedčenia. Po zhodnotení a rozlúčke všetci vykročili v ústrety vysneným prázdninám. Foto…

Nezabudnuteľný týždeň v Tatrách

      Akoby šibnutím čarovného prútika sa naši žiaci I. stupňa ZŠ s MŠ Hertník ocitli v lone čarokrásnych Tatier. V dňoch 13.-17.6.2016 nás privítala Tatranská Lomnica, aby sme tu mohli stráviť krásnych 5 dní v škole v prírode. Cesta autobusom nám za spevu pesničiek ubehla veľmi rýchlo a hneď po príchode nás privítali milí a šikovní animátori CK ANDROMEDA, aby nás následne voviedli do sveta hier, fantázie, súťaží, smiechu a poznávania nepoznaného. S pani učiteľkami I. stupňa sme absolvovali nezabudnuteľné výlety na Hrebienok, Štrbské Pleso, k vodopádom, do Belianskej jaskyne, navštívili sme múzeum Tatranského národného parku a botanickú záhradu v Tatranskej Lomnici. Úplne po prvýkrát sme cestovali tatranskou elektrickou železnicou, či  pozemnou lanovkou na Hrebienok, ktorá bola  uvedená do prevádzky už v roku 1908. Na našich potulkách sme mali šťastie na kamarátsku líšku, ktorá nám bez problémov pózovala dobrú polhodinku, na hrdého, ale nebojácneho mladého jeleňa, pochutnávajúceho si rovno pod našimi oknami na šťavnatých bylinkách. V botanickej záhrade sme si doplnili vedomosti z prírodovedy  o známych i menej známych stromoch a rastlinách, v tyrkysovom jazere sme nadšene pozorovali život žabích rodiniek. Po Štrbskom Plese nás veselo sprevádzali divé kačice s mláďatami,  no a pred Bilíkovou chatou sa nám podarilo stretnúť aj  naozajstnú osobnosť zo sveta športu –  hokejového trénera pána Vladimíra Vůjteka, ktorý sa s nami veľmi rád porozprával i odfotil. Ani po príchode do hotela sme sa veru nenudili. Okrem rôznorodých aktivít s našimi skvelými animátormi sme súťažili o TIP-TOP izbu, preverili sme si aj vedomosti z matematiky, či angličtiny, ale hlavne sme si upevňovali priateľstvá, trénovali  našu vytrvalosť, vzájomnú pomoc, ohľaduplnosť, častokrát aj výdrž byť bez našich najbližších, na ktorých sme sa koncom týždňa už veľmi tešili. Naplnení zážitkami, nabití energiou z prekrásnej prírody, ale hlavne nadšení z vydareného pobytu v Tatrách sme si povedali, že sa na tieto miesta opäť čoskoro radi vrátime. Mgr. Martina Harčarufková. Foto…

Vyhodnotenie súťaže v zbere papiera:

Triedy:

  trieda kg
1. miesto 5. A 474
2. miesto 1. roč. 467,50
3. miesto 4. roč. 285

Jednotlivci:

  meno + trieda kg
1. m. P. Zbreha (1. roč.) 201 kg
2. m. Z. Fedorová (4. roč.) 133 kg
3. m. F. Dolhý (5. A) 125 kg

Všetkým žiakom, ktorí sa zapojili do zberu papiera ďakujeme a víťazom blahoželáme!

Prírodovedný trojboj

Dňa 25.mája 2016 sa uskutočnil už tretí ročník súťaže Prírodovedný trojboj. Súťažné dvojice si preverili svoje vedomosti v úlohách ako bolo poznávanie zvukov, test, logická hádanka, či skladanie puzzle a vyhľadávaní informácii na internete. Po súčte všetkých bodov bolo výsledné poradie nasledovné: 1. miesto – Tadeáš Manik, Vladimír Hudák (8.A), 2. miesto – Katarína Harčariková, Nikola Červenická (8.A), 3. miesto – Katarína Kutná, Alexandra Lenártová (5.A). Všetkým súťažiacim blahoželáme a tešíme sa na ďalší ročník.

Súťaž Mladý zdravotník

Dňa 26.5.2016 sa naši žiaci I. a II. stupňa zúčastnili okresnej súťaže  Mladý zdravotník, ktorú pravidelne organizuje SČK.  Naši žiaci súťažili nielen vo vedomostných testoch  o histórii ČK , poskytovaní prvej pomoci, ale aj prakticky poskytovali prvú pomoc a resuscitovali na jednotlivých stanovištiach. Družstvo starších žiačok – D. Petrová, K. Kurucová, N. Štefančinová, V. Majirská a J. Iĺková opäť získali  1.miesto a tak si obhájili titul z minulého roka.  Družstvo mladších žiačok – T. Kapcová, S. Nováková, R. Katreničová, L. Slaminková a D. Putnocká sa umiestnili na peknom 4. mieste. Srdečne všetkým žiačkam blahoželáme .  Mgr. Anna Poláková  Foto…

Futbal žiakov 1.stupňa

19.5.2016 sa školská telocvičňa zaplnila najmladšími futbalistami a ich fanúšikmi. Konal sa ďalší ročník obvodovej súťaže vo futbale žiakov prvého stupňa. Svoje športové výkony, výbornú hru, dynamickosť a obratnosť preukázali žiaci z Fričkoviec,  Bartošoviec a samozrejme naši najmladší futbalisti. O vynikajúcu atmosféru sa pričinili aj fanúšikovia. Víťazstvo a putovný pohár si vybojovali opäť žiaci ZŠ Fričkovce. Naši žiaci sa umiestnili na peknom, druhom mieste. Ďakujeme nielen najmladším futbalistom za kvalitný výkon ale aj žiakom ôsmeho ročníka: J.Iľkovi, A.Katriničovi, J.Kačmarovi a J.Šoltysovi, ktorí sa ochotne ujali funkcie rozhodcov. Foto…

Vijeme veniec pre mamičku

Ak existuje nejaký skutočne medzinárodný sviatok, je to Deň matiek. V ňom sa odzrkadľuje jedinečnosť a nenahraditeľnosť matky. I keď tento sviatok nemá u nás dlhú históriu, každý z nás by si mal nájsť chvíľku, aby si na tú svoju mamu spomenul. Naši žiaci vyjadrili vďaku a úctu svojim mamám vystúpením v kultúrnom dome. Mamičky prekvapili vystúpením, ktoré sa nieslo v ľudovom duchu. Scénky vystriedali ľudové hry, tance i piesne.  Radosť a dojatie bolo vidieť v tvárach mamičiek, ktoré odmenili búrlivým potleskom našich mladých hercov, tanečníkov i spevákov. Ďakujeme účinkujúcim a rovnako aj pani učiteľkám za krásny umelecký zážitok a taktiež za peknú výzdobu KD. Všetkým mamám prajeme, aby ich srdcia boli naplnené láskou . Foto…

Slávik Slovenska na našej škole

V okresnom kole speváckej súťaže „Slávik Slovenska“ našu školu reprezentovali žiačky Timea Tilická (I. kategória) a Nikola Putnocká (II. kategória). Nikola Putnocká si vyspievala krásne 3. miesto. Blahoželáme! Foto…

Plavecký výcvik žiakov 3. a 4. ročníka

V týždni od 9.5. do 13. 5.2016 žiaci 3. a 4. ročníka úspešne absolvovali plavecký výcvik na plavárni  ZŠ Raslavice pod vedením plaveckého inštruktora Gabriela Balšaja. Malí plavci počiatočný strach z vody rýchle prekonali po zvládnutí elementárnych plaveckých prvkov ako ponáranie sa, splývanie, dýchanie do vody, či obraty a  skoky do vody.  V posledný deň výcviku žiaci predviedli všetko, čo sa naučili. Kurz zvládli na výbornú. Radosť mali nielen z diplomov, ale  predovšetkým zo zvládnutých plaveckých zručností. Plavecký výcvik organizujeme pravidelne, čím vytvárame pozitívny vzťah k jednotlivým druhom športu a zároveň ich vedieme k zdravému  životnému štýlu. Foto…

Výlet žiakov turistického krúžku

Dňa 30.4.2016 žiaci turisticko- ochranárskeho krúžku navštívili Galériu Ľudovíta Fullu v Ružomberku, kde sa oboznámili so životom a dielom tohto slovenského maliara. Taktiež si prezreli historické jadro mesta Ružomberok. Cestou vlakom sa žiaci pokochali pohľadom na  naše veľhory, Vysoké Tatry, Liptovskú Maru a ďalšie krásne miesta Slovenska. Mgr. Ján Pilár

Zápis žiakov do prvého ročníka

Dňa 20.4.2016 sa v našej škole uskutočnil zápis žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2016/17. Po milom   privítaní pani riaditeľky Kašprikovej sa rodičom a predovšetkým budúcim školákom predstavili  žiaci prvého stupňa. Úvodnú pieseň sprevádzanú tancom vystriedala scénka, v ktorej naši štvrtáci preukázali svoje zručnosti v anglickom jazyku. Avšak ani budúci prváci sa nenechali zahanbiť. Prekvapili nás peknými básňami a piesňami, za čo boli odmenení  nielen potleskom ale aj milým darčekom. Svoje vedomosti a zručnosti preukázali aj pri putovaní rozprávkovým lesom. V triede ich čakali rôzne stanovištia s pútavými úlohami, na ktoré dohliadali p.učiteľky a ich asistenti, naši štvrtáci. Všetky úlohy deti hravo zvládli a môžeme sa tešiť na šikovných budúcich prvákov. Veríme, že sa im v škole bude páčiť.  Touto cestou sa chceme poďakovať rodičom za prejavenú dôveru a tešíme sa na budúcu spoluprácu. Foto…

Deň otvorených dverí v ZŠ s MŠ Hertník

11. apríla sa v našej škole konal Deň otvorených dverí, ktorý sa niesol v duchu hesla „Milujeme Slovensko“. A bol to deň vskutku netradičný. Deviataci oblečení v kroji vítali návštevníkov starým slovanským zvykom – chlebom a soľou. Našimi hosťami boli aj štvrtáci z obvodových obcí. Hlavne pre nich žiaci prvého stupňa pod vedením svojich vyučujúcich pripravili podujatie pod názvom Deň s ľudovou rozprávkou. Deti sa venovali slovenským rozprávkam formou hier, súťaží a kvízov. To dalo našim malým milovníkom rozprávok poriadne zabrať. Spálené kalórie preto doplnili vo vynovenej školskej jedálni rýdzo slovenskými dobrotami. Posilnení syrovými korbáčikmi, makovníkmi, orechovníkmi i pirohami sa vybrali na prehliadku priestorov školy a nakukli do tajov vyučovania v jednotlivých triedach. Naši malí hostia boli nadšení z rôznych foriem zážitkového vyučovania. Program dňa pokračoval prezentáciami žiackych projektov, ktoré uvádzala rozprávková dvojica Maťko a Kubko. Všetci zúčastnení sa mohli oboznámiť so zaujímavými informáciami o Slovensku. Ľudové zvyky a tradície nám priblížili žiaci spevom a tancom. V závere celého podujatia nasledovala ochutnávka typických slovenských jedál.Rozžiarené tváre žiakov nás uistili nielen o tom, že slovenské špeciality chutili, ale hlavne, že takéto akcie majú svoj zmysel. Mgr. Zuzana Jurčišinová Foto…

Noc čítania Biblie

Noc čítania Biblie je projekt, ktorý už šiesty rok organizuje Katolícke pedagogické a katechetické centrum, Katolícke biblické dielo a Diecézny katechetický úrad  s cieľom  spoznať knihu kníh a zamýšľať sa nad pravidlami, ktoré presahujú každého človeka a napomôcť aktualizovať posolstvo Biblie pre dnešnú dobu. Tohoročný projekt začal v piatok podvečer 8.4. 2016  a vyvrcholil na 3. Veľkonočnú nedeľu 15.4.2016 – Biblická nedeľa.  V Roku milosrdenstva sa do projektu prvýkrát zapojilo 40 žiakov 3. – 9. ročníka našej školy. Projekt sme začali v piatok podvečer modlitbou a s požehnaním nášho duchovného otca Mgr. Jaroslava Klíča s cieľom sýtiť sa  počas noci Evanjeliom podľa Lukáša. Aby deti spoznali sladkosť Božieho slova mohli najprv ochutnať sladkosť medovníka v tvare hebrejského písmena  Bet, čo znamená Dom, ktorým začína prvá veta Svätého písma. Do čítania prvých kapitol sa zapojili aj prvoprijímajúce deti z Hertníka aj Bartošoviec a postupne sa vystriedali všetci účastníci. Po západe slnka sme spoločne zasadli  k židovskej sederovej večeri, ktorú nám predstavil náš hosť gréckokatolícky kaplán z Bardejova Radko Blichár. Noc pokračovala čítaním ďalších kapitol evanjelia podľa Lukáša, hlavne Podobenstva o márnotratnom synovi. Poznanie tejto knihy si žiaci mohli preveriť aj cez rôzne aktivity – pracovné listy a dramatizáciou príbehov, kde preukázali svoje vedomosti, zručnosti aj herecké schopnosti. Za vynaloženú námahu ich čakala sladká odmena.  Pre najvytrvalejších bol pripravený film o prečítaných udalostiach. Sobotné ráno nás osviežilo požehnaným dažďom a modlitbou vďaky sme ukončili túto prvú noc s Božím slovom v nádeji na náš druhý ročník. Touto cestou by som chcela poďakovať vedeniu školy za ústretovosť pri organizovaní akcie a  všetkým, ktorí prijali pozvanie, strávili noc s Božím slovom a akýmkoľvek spôsobom prispeli a pomohli  k úspešnému podujatiu.  Mgr. Kristína Semánková. Foto…

Matematická olympiáda

Ako každý rok, aj tento rok naši žiaci riešili úlohy matematickej olympiády. Ešte v januári na okresnom kole v Bardejove úspešne reprezentovali Lukáš Paľuv (5.A) a Pavol Harčarufka (9.A), ktorý si štvrtým
miestom zabezpečil účasť aj na krajskom kole v Prešove. Druhá skupina žiakov mala svoj termín 7.4.2016 a taktiež bol úspešný. Tobiáš Jutka (6.B) – 4m, Mojmír Šinaľ (6.B) – ÚR, Zuzana Jutková (7.A) – 1m, Ján Šinaľ (7.A) – 3m, Anna Šinaľová (8.A) – ÚR. Všetkým súťažiacim, vrátane domácich kôl, srdečne blahoželáme. Foto…

Svetový deň vody

Dňa 22.3.2016 sme so žiakmi ZŠ Hertník navštívili úpravňu vody v Hertníku. Hneď na vstupnej bráne nás privítal hlavný technológ Ing. M. Matejovský a službukonajúci zamestnanec pán F. Čech, ktorý nás podrobne informoval o úprave vody na pitnú, jej spotrebe v regióne a dôležitosti pre zdravie človeka. Žiaci mali veľkú radosť nielen z ochutnávky čistej vody priamo v úpravni, ale aj z upomienkových darčekov , ktoré im pripravil Ing. M. Matejovský. Žiakov táto exkurzia veľmi zaujala a cestou späť do školy sme ešte stihli upratať vodný tok v Hertníku od rôznych nečistôt. Za túto vydarenú akciu chceme poďakovať aj Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, že nám túto exkurziu umožnili. Mgr. J.Pilár a Mgr. A. Poláková. Foto…

Marec – mesiac knihy

Marec – mesiac knihy sme na našej škole poňali trochu inak ako po minulé roky. Pestrosť aktivít určite svedčí o tom, že si každý čitateľ našiel to svoje. Na chodbe našej školy sme, vďaka šikovnému nápadu našich siedmakov, zriadili čitateľský kútik, v ktorom si môžu naši žiaci čítať rôzne knihy, časopisy a zároveň je jeho súčasťou aj panel s prácami žiakov prezrádzajúci ich najobľúbenejšie knižné tituly.          6. A ďakujeme za rozhlasovú reláciu, ktorá sa niesla v duchu rôznych informácií o knihe, histórii knihy, ale vypočuli sme aj šikovné triky, ako si vybrať správnu knihu. Žiaci 6. B triedy si pre našich piatakov pripravili súťaže v školskej knižnici, kde si zábavnou formou overili svoje vedomosti z rozprávok, piesní, komiksu, nonsensu a povestí. Každý žiak si vyrobil vlastnú zaujímavú záložku do knihy, ktorá nemôže chýbať žiadnemu správnemu čitateľovi. Ani naši  najmladší čitatelia, žiaci prvého stupňa nezaháľali a počas týždňa hlasného čítania  ukázali svoje skvelé čitateľské zručnosti. Zamilovali sa do rozprávok Pavla Dobšinského, ktoré čítali spoločne na hodinách čítania, počas prestávok, v ŠKD ale aj doma.  Rozprávky, ktoré ich zaujali najviac, opísali vo svojom  čitateľskom denníku.  Náš Marec – mesiac knihy sme zavŕšili súťažno – zábavným kvízom zameraným na čitateľskú gramotnosť 22. 3. 2016, ktorý si nápadito a pútavo pripravili žiaci 8. A triedy pre piatakov, šiestakov a siedmakov. Tento rok Marec – mesiac knihy u nás žiaci prežívali naozaj aktívne a stali sa plnohodnotnými tvorcami posolstva tohto mesiaca. Tešíme sa a len tak ďalej! Mgr. Andrea Šoltésová. Foto…

Naše divadielko Štvorlístok na stupienku víťazov

11.3.2016 sa naskytla možnosť nášmu školskému divadielku Štvorlístok predviesť svoje herecké umenie na pôde ZUŠ M. Vileca v Bardejove na Okresnej súťažnej prehliadke detskej dramatickej tvorivosti. Výborné herecké výkony a zanietenosť, ako nám povedala porota, nám vyniesli 1. miesto a postup na krajskú prehliadku Rozprávkový Stropkov. Mgr. Andrea Šoltésová. Foto…

Chemický seminár

2. marca sa 7 žiaci 8.ročníka zúčastnili školského kola korešpondečného chemického seminára, ktorý po prvý krát organizovalo  Gymnázium L.Stockela. Podmienkou účasti bolo vypracovanie 3 domácich kôl, na ktorých žiaci pracovali samostatne. Školské kolo pozostávalo z teoretickej a praktickej časti. Výsledkom bolo krásne umiestnenie Bernadety Kohútovej, ktorá sa umietnila na 3.mieste a získala tak elektronickú čítačku kníh. Pochvalu si zaslúžia aj ostatní účastníci tohto chemického seminára a to: K. Dupláková, S. Kurtyová, M. Lešková, A. Šinalová a P. Štefančin.  Mgr. Anna Poláková.  Foto…

Poľovníci a príroda očami detí

Naši malí výtvarníci  nesklamali a z okresného kola výtvarnej súťaže Poľovníci a príroda očami detí  si odniesli diplomy a pekné ceny. Ocenení boli žiaci 1. ročníka Karin Semaneková a Peter Zbreha. Blahoželáme a prajeme ešte veľa tvorivosti v ďalších výtvarných súťažiach. Foto…

Pytagoriáda

V dňoch 8. a 9. marca 2016 sa úspešní riešitelia školského kola Pytagoriády v kategóriach 3. až 8. ročník zúčastnili okresného kola v Bardejove. Úspešnými riešiteľmi okresného kola boli Lukáš Paľuv (5.A) – 5m a Matúš Semanek (6.B) – 9m. Ďalšími riešiteľmi boli Sofia Nováková (4. roč.), Tobiáš Jutka (6.B), Ján Šinaľ (7.A), Marek Iľko (7.A), Patrik Štefančin (8.A). Všetkým súťažiacim blahoželáme.

Finančná gramotnosť – To, že naši deviataci majú dobré vedomosti aj v oblasti finančníctva preukázali na okresnom kole súťaže Finančná gramotnosť, z ktorej si odniesli pekné 3. miesto. Srdečne blahoželáme  Martinae Polonyovej, Šimonovi Majirskému a  Samuelovi  Štibľarovi. Foto…

Biblická olympiáda – Stalo sa tradíciou, že naši žiaci si  z okresnej súťaže Biblická olympiáda odnášajú ocenenia. Tak tomu bolo aj 9. marca toho roku, kde sa naše družstvo popasovalo so súpermi v tejto oblasti  a získali vytúžené 1. miesto. Všetkým súťažiacim srdečne blahoželáme! (Družstvo: Zuzana Jutková – 7. A), Anna Šinaľová – 8. A, Tadeáš Maník – 8. A) 

Hviezdoslavov Kubín

V dňoch 8. a 9.3. 2016 sa zišli v našej škole najlepší recitátori všetkých obvodových škôl. Keďže talentovaných recitátorov máme neúrekom, porota sa rozhodla oceniť viacerých. Tu sú výsledky: I. kategória, poézia-    2. m.: Karin Semaneková (1. r.), Alžbeta Sekerčáková (2.r.); próza- 2. m.: Adrián Kukľa (4. roč.),  3. m.: Sofia Nováková (4. roč.);   II. kategória, poézia -1. m.: Daniela Šoltýsová (5. A),2. m.: Denisa Petrová (6. A), 3. m.: Lukáš Paľuv (5. A), Branislav Bank (6. A); II. kategória, próza- 1. m.: Alexandra Horváthová (6. A),2. m.: Viktória Majirská (6. B),Radka Katreničová (5.A)  3. m.: Natália Štefančinová (6. A), Lucia Slaminková,(5.A);  III. kategória, poézia-1. m.: Zuzana Puchalíková (9. B), 2. m.: Bernadeta Kohútová (8. A), 3. m.: Tadeáš Maník (8. A); III. kategória, próza- 1. m.: Katarína Dupľáková (8. A),  2. m.: Zuzana Štefančinová (7. A)  Foto…

Lyžiarsky výcvik

V dňoch 24. – 28. 1.2016 sa žiaci 7. A zúčastnili lyžiarskeho výcviku na Drienici. Pod vedením inštruktoriek Mgr. Kataníkovej a Mgr. Mlynárovej si žiaci osvojili základy lyžovania. Spestrením bola večerná lyžovačka, diskotéka a relax v relaxačnom centre. Posledný deň si žiaci overili svoje zručnosti na pretekoch v slalome. Výsledky: kategória A: 1. miesto- Zuzana Štefančinová, 2. miesto- Samuel Fertáľ, 3. miesto- Samuel Gerčák. V kategórii B sa umiestnila na 1. mieste Zuzana Jutková, 2. miesto- Marek Iľko, 3. miesto- Viktória Mihaľová. Foto…

III. školský ples

Dňa 22.1.2016 sa žiaci našej školy stretli v sále kultúrneho domu v Hertníku, kde sa konal v poradí už tretí ročník plesu našej školy. Príprava plesu bola opäť v rukách žiakov deviatych ročníkov a učiteľov školy. Výzdoba sály bola ladená do krásnych farieb našej pani zimy – modrá, strieborná a biela farba korešpondovali s počasím vonku. Avšak nálada a atmosféra pripomínala skôr horúce leto. Žiaci sa výborne zabávali od prvých tónov hudby. Otvorenie plesu patrilo tradične našim deviatakom, ktorí slávnostným valčíkom navodili tú správnu plesovú sezónu. Úvodné tanečné kolo odštartovali učiteľským tancom a potom sa už pokračovalo vo výbornej nálade, ku ktorej nám prispel animačný tím M21, pod vedením Mgr. Jozefa Barboríka. Chceme sa touto cestou poďakovať za výbornú náladu, ktorú nám všetkým vyčaril. Naše ďakujem patrí aj za výborné jedlo a krásne ceny v tombole, ktorým sa naši žiaci veľmi tešili. Nuž, tradície treba dodržiavať a pestovať… A naša škola bude túto tradíciu rada ďalej rozvíjať! Mgr. Andrea Šoltésová.  Foto…

Karneval

Našu telocvičňu zaplnili v piatok 22.1.2016 karnevalové masky od výmyslu sveta. Žiaci prvého stupňa a deti MŠ sa aj tento rok obliekli do rozprávkových šiat. Na parkete sa zvŕtali mimoni, lesné víly, kráľovné, šmolkovia,  veselí čertíci, rytieri, vojaci, či spidermani. Každá z masiek sa snažila zaujať svojou originálnosťou, farebnosťou, ale aj tancom. Aj pani učiteľky  zahviezdili v originálnych kostýmoch. O skvelú hudbu, zábavu a veselú náladu  sa postaral DJ Bobor zo skupiny M21 z Bardejova. Spolu so svojimi animátorkami  zapájal deti do rôznych tancov, súťaží a hier. Tancovali deti, učiteľky a dokonca aj rodičia. Vyvrcholením karnevalu bolo vyhlásenie najkrajších masiek. Porotu najviac zaujala maska mimoň, šmoulinka, čertica, kuchár, či rytier. Každá z masiek si však odniesla peknú cenu a veríme, že aj krásne zážitky.  Foto…

Šaliansky Maťko

Naše recitátorky  opäť preukázali svoj talent v okresnej súťaži prednesu povestí Šaliansky Maťko . Alexandra Horváthová zo 6.A si odniesla tretie miesto v III. kategórii, Radka Katreničová z 5. A,  získala cenu poroty v II. kategórii. Dievčatám srdečne blahoželáme ! Foto...

Vianočný program

Už sa stalo tradíciou, že predvianočnú atmosféru spríjemňujú žiaci našej školy programom, ktorým sa predstavujú nielen žiakom a pedagógom školy, ale aj občanom obce. Program s výstižným názvom Zrkadlo do duše odzrkadľuje  boj dobra a zla, ale aj zamyslenie sa nad charakterom človeka . Žiaci prvého stupňa obohatili program o muzikálovú rozprávku Snehová kráľovná, kde sa Gerda vydá na dlhú cestu, aby našla svojho kamaráta Kaya. Cestou sa ocitne medzi tancujúcimi zvieratkami v lese,  nebezpečnými zbojníkmi a snehovými vločkami, vďaka ktorým sa dostane do kráľovstva Snehovej kráľovnej. Čistá láska víťazí nad zlom a mocou ľadovej kráľovnej. Pre Kaya je Gerda anjelom, ktorý ju zachránil. A anjel prichádza, dojímavým spevom  otvára všetkým srdcia. Záverečnou   spoločnou piesňou  Šťastné a veselé sa s nami rozlúčili úžasní mladí  herci, tanečníci i speváci zároveň. Ich skvelý výkon bol odmenený veľkým potleskom. Poďakovanie patrí  nielen žiakom, ale aj p. učiteľkám, ktoré sa podieľali na príprave programu, kostýmov i výzdoby,  p.Šoltésovej, Harčarufkovej, Liptákovej a Halečkovej. Foto…

Príbeh z Tammiru

13.12.2015 sa žiaci I. stupňa a žiaci biblického krúžku v sprievode svojich rodičov a pedagógov ponorili do sveta  rozprávky. Navštívili prešovské divadlo Scala, kde veľkošarišskí ochotnícki herci uviedli ďalší muzikál s názvom Príbeh z Tammiru. Scenár je inšpirovaný fantasy románom prešovského autora Vladimíra Štefaniča “Kráľovná z Tammiru”, ktorý získal Cenu Ivana Kraska za debut roka 2009. Predstavenie plné hudby, tanca, ale i tajomstva, napätia, vtipu a romantiky nás zaviedlo do rozprávkovej dediny Tammir, v ktorej vyrástol tajuplný strom. Okolo neho sa odohráva večný boj dobra so zlom, boj o pravdu a lásku, v ktorom víťazia tí, čo majú otvorené uši i srdce. Skvelé herecké a spevácke výkony, nádherná scéna, kostýmy, svetelné i zvukové efekty každého uchvátili. Odchádzali domov obohatení o krásny umelecký zážitok. Foto…

Šaliansky Maťko

Dňa 17.12.2015 sa uskutočnilo školské kolo v prednese povestí Šaliansky Maťko. Zúčastnili sa jej žiaci II. a III.kategórie. Medzi najúspešnejších recitátorov patria:

  1. kategória (4. a 5. ročník)
  2. m.: Radka Katreničová (5. A)
  3. m.: Adrián Kukľa (4.r.), Viktória Hornáčková (5. A)
  4. m.: Nikola Putnocká (5. A)

III. kategória (6. a 7. ročník)

  1. m.: Alexandra Horváthová (6. A)
  2. m.: Denisa Petrová (6. A), Viktória Majirská (6. B)
  3. m.: Dominik Jusko (6. B)                 Foto…

Na okresnom kole nás budú reprezentovať Radka Katreničová a Alexandra Horváthová. Držme im prsty!

Informatická súťaž – iBobor

V dňoch 11. a  12. novembra 2015  opäť po roku sa na našej škole uskutočnila online informatická súťaž iBobor. Bol to už 9. ročník súťaže, v ktorej spolu súťažilo 60 žiakov II. stupňa v dvoch kategóriách. V kategórii Benjamín (5. – 7. ročník) úspešnými riešiteľmi sú Matúš Semanek (6.B), Tobiáš Jutka (6.B), Zuzana Jutková (7.A), Ján Šinaľ (7.A), Ivana Geralská (7.A) a Klaudia Franeková (6.B), v kategórii Kadet (8. a 9. ročník) najlepšie výsledky dosiahli Pavol Harčarufka (9.A), Patrik Štefančin (8.A). Najlepším riešiteľom je Matúš Semanek (6.B). Všetkým súťažiacim srdečne blahoželáme. Foto…

Spoznávanie hradu Budatín

Dňa 17.10.2015 žiaci našej školy v rámci turisticko-ochranárskeho krúžku navštívili hrad Budatín pri Žiline, kde sa oboznámili s históriou tohto hradu. Po obhliadke si prezreli aj mesto Žilinu, hlavne Mariánske námestie. Cestou vo vlaku obdivovali hrad Strečno, Spišský hrad, Vysoké a Nízke Tatry, Veľkú a Malú Fatru. Domov sa vrátili síce unavení ale s krásnymi zážitkami, na ktoré budú dlho spomínať. Mgr. Ján Pilár. Foto…

Ako sme pátrali po význame knižníc…

27.10.2015 sme si v ZŠ s MŠ Hertník pripomenuli Medzinárodný deň školských knižníc. Celé podujatie sme odštartovali návštevou v našej školskej knižnici.  Žiaci živo diskutovali o knihách, o ich pôvode, význame, posolstve. Spoločne sa snažili prísť na to, aký vlastne význam knižnice ako inštitúcie je. A názory to boli veru zaujímavé. Mali možnosť pozrieť si bohatú zbierku kníh, ktorú naša škola má. Zaujali ich knihy všetkých žánrov, či už to boli detektívky, encyklopédie, rozprávky, bájky, alebo knihy, ktoré im dali návod, ako sa správne učiť. Náš deň pokračoval návštevou Mestskej knižnice D. Gutgesela v Bardejove, kde sa im na oddelení pre deti a mládež  venovala pracovníčka knižnice. Dozvedeli sme sa, ako to v knižnici funguje, aké množstvo kníh sa tam nachádza. Naša návšteva bola zameraná na rozprávky, a tak sme sa dozvedeli veľa nového o významných autoroch píšucich texty, v ktorých dobro víťazí nad zlom. Veríme, že aj naši žiaci sa presvedčili, že knižnice – školské, mestské, obecné – majú obrovský význam v živote mladých čitateľov. Mgr. Andrea Šoltésová Foto…

Posolstvo Ľudovíta Štúra

 „Chlapec rástol, učiac sa v škole otcovej a sajúc do duše všetky možné vtisky v dome rodičovskom. Jeho dom a tu tento vidiek mnohotvárny, malebný, opanoval snivú myseľ čiperného chlapca,“ píše Jozef  Miloslav Hurban v životopise o slávnom národovcovi Ľudovítovi Velislavovi Štúrovi. Tento rok si pripomíname 200 rokov od narodenia tohto významného kodifikátora spisovnej slovenčiny, jazykovedca, spisovateľa, učiteľa, novinára, poslanca uhorského snemu a nositeľa mnohých ďalších zvučných prívlastkov. V ZŠ s MŠ Hertník sme na jeho významné jubileum nezabudli. „Oslavy“ sme začali už minulý školský rok, keď sme sa so žiakmi 8. a 9. ročníka vybrali na exkurziu „ Po stopách Ľudovíta Štúra“ a mali sme možnosť navštíviť Divadlo J. G. Tajovského vo Zvolene, kde sme videli poučné predstavenie OROL TATRANSKÝ. 27. 10. 2015 sme pre našich žiakov pripravili zaujímavé popoludnie venované tejto významnej osobnosti. Žiaci sa dozvedeli zaujímavosti z jeho života – študentského, spoločenského, ale aj súkromného. Pripomenuli sme si jeho odvahu bojovať za národ, snahu uzákoniť spisovnú slovenčinu, podrobne sme sa pozreli aj na jeho osobný život a vzťahové peripetie. Veríme, že si naši žiaci odniesli posolstvo spolupatričnosti v národe a spoločnosti, pretože „človek nevychováva sa preto, aby len žil, ale hlavne preto, aby niečo pre svojich, pre obec svoju vykonal, aby sa jej užitočným stal, on sám si je len druhým, lebo to prvé je vyššie a vznešenejšie nad jednotlivca.“ (Život domáci a pospolití. In: Slovenskje národňje novini, 1845, č. 25). Mgr. Andrea Šoltésová.

Exkurzia do Hvezdárne a planetária v Prešove

Naši štvrtáci sa vo štvrtok 2.11.2015 ponorili do kozmického sveta. Navštívili Hvezdáreň a planetárium v neďalekom Prešove. Po pútavom filme zameranom na Slnečnú sústavu a súhvezdia, striedanie dňa a noci, ročných období nasledovalo pozorovanie hviezdnej oblohy v špeciálne navodených podmienkach. Žiaci so záujmom hľadali najkrajšie súhvezdia severnej oblohy v jednotlivých ročných obdobiach, niektoré objekty súhvezdí. Prehĺbili si tak svoje vedomosti v oblasti prírodovedy o Zemi,  Slnku a hviezdach vo vesmíre. Exkurzia sa deťom veľmi páčila. Prednáška bola pútavá, veku primeraná. Okrem nových vedomostí a zážitkov si odniesli aj menšie suveníry, kalendáriky či záložky  planét a hviezdnej oblohy. Foto

Timravina studnička

Naša žiačka Radka Katreničová z 5.A sa zúčastnila okresného kola v prednese umeleckej prózy Timravina studnička, z ktorého si odniesla krásne 1. miesto. Srdečne jej blahoželáme a držíme prsty na celoslovenskom kole.  Foto1…   Foto2

Mesiac úcty k starším

„Ľahšie nesie bremeno staroby ten, kto cíti úctu a lásku od mladých.“ (Ján Pavol II)
Mesiac október   sa nesie v znamení úcty k starším. Pri tejto príležitosti naši žiaci pod vedením učiteliek pripravili pre dôchodcov zaujímavý program. V úvode sa predstavili staršie žiačky so scénickým tancom a básňami. Smiech a dobrú náladu priniesla temperamentná cigánka Araňa so svojimi veselými príbehmi. Nechýbali ani veršíky tých najmladších a moderný tanec.  Mladší žiaci sa rozlúčili so starkými nádhernou piesňou Modlitba za starkú. Aj takouto formou sme sa chceli  najstarším občanom poďakovať a popriať im hlavne veľa zdravia, šťastia, porozumenia a lásky.  Foto…

Svetový deň duševného zdravia a zdravej výživy

Nezábudka – kvietok maličký, krehký. Symbol krehkosti a zraniteľnosti ľudskej duše a tiež symbol, ktorý nás má upozorniť na to, aby ľudia nezabúdali na dôležitú súčasť svojho života, ktorou je duševné zdravie. Pri príležitosti Svetového dňa duševného zdravia sa na našej škole uskutočnila krásna pohybová aktivita, do ktorej sa zapojila celá škola. Poruchy správania, emočné poruchy a poruchy podmienené stresom boli témou krátkych prednášok na hodinách telesnej a športovej výchovy. Predchádzať týmto duševným poruchám môžeme aj primeranou fyzickou aktivitou. Na našej škole to bola výzva k uskutočneniu prvého rekordu školy v drepoch. Verte či nie, všetci sme zabudli na depresiu, stres, napätie či zlé medziľudské vzťahy. A aj keď nás všetkých boleli nohy, naše duševné zdravie pookrialo ešte viac, keď sme si po úspešne vykonaných drepoch prilepili rozkvitnutú kvetinku na našu školskú nezábudku. Ste zvedaví, či naša nezábudka rozkvitla? Samozrejme! Náš rekord je 30 140 drepov. No dôležitejšie ako rekord školy v drepoch je nezabudnúť na možnosti prevencie duševného zdravia. Nielen psychická pohoda, ale aj zdravá výživa je veľmi dôležitá. To sme si pripomenuli rozhlasovou reláciou o zdravej výžive, ktorú pripravili žiaci 8. ročníka. V tento deň si žiaci pochutnali na zdravej ovocno–zeleninovej desiate, ktorú mali pripravenú cez prestávku v školskej jedálni. Na hodinách biológie žiaci pracovali na „zdravých projektoch“ a pripravovali a ochutnávali rôzne vlastnoručne zhotovené šaláty. Deťom sa hodiny veľmi páčili. Zároveň si uvedomili, že zdravá strava je veľmi dôležitá. Mgr. Angelika Kataniková a Mgr. Anna Poláková Foto…

Noc cudzích jazykov

Úvodná výzva žiakov vytvoriť názov „Noc jazykov“ odštartovala  2. ročník trojjazyčnej školskej akcie. Na dlho očakávané podujatie sa vydali žiaci druhého stupňa s ich slávnymi skupinkami – Vilčekovci, Halušky na ľade, Krudovci, Teenage mafia a Number 5. Nechýbali ani povzbudzujúce  pokriky spoluhráčov. Nasledovala pohybovo-vedomostná aktivita „Slávne osobnosti Anglicka, Ruska, Nemecka a Ameriky “, pri ktorej bolo potrebné využiť nielen jazykové zručnosti anglického, nemeckého a ruského jazyka, pamäťové schopnosti, ale aj vytrvalostný beh. Vyučujúce jazykov využili svoju kreativitu a zrazu pred žiakmi stála kráľovná Elizabeth II., Peter Veľký, Steffi Graff a Andy Warhol. Pri dramatizácii rozprávok v anglickom, nemeckom a ruskom jazyku mali žiaci priestor ukázať svojim rovesníkom okrem jazykových aj herecké schopnosti. Šikovní športovci sa predviedli v turnaji vo futbale. Nočná hodina deti neodradila  od sústredenia sa na rozprávky v rôznych jazykoch, vďaka ktorým odpovedali na kvíz prostredníctvom tabletov. Žiaci preukázali výdrž v aktivite „Uhádni, čo to je“, v ktorej sa jednotlivci predviedli vo vysvetľovaní slov v cudzom jazyku. Noc jazykov zavŕšilo karaoke s diskotékou. Príjemná atmosféra bola až do konca plná napätia, zábavy a elánu. Po dlhej namáhavej noci, ktorú strávili na mieste, kde trávia s pani učiteľkami celý školský rok, sa pobrali do svojich príbytkov. Mgr. Mária Hudáková. Foto…

Okresné kolo v cezpoľnom behu žiakov ZŠ

Naši žiaci opäť prejavili svoje bežecké schopnosti v okresnej súťaži cezpoľného behu. Družstvo žiačok v zložení: Z.Polonyiová, 9.B; K.Harčariková, 8.A a I.Jusková z 8.A sa umiestnili na peknom druhom mieste. Družstvo žiakov skončilo tretie. Zostava žiakov: T.Katrinič, 9.A; Š.Majirský,9.B; K.Iľko 5.A. Srdečne blahoželáme!

Školské kolo v malom futbale žiakov

Výsledky: 1. miesto – 7.A; 2. miesto – 5.A; 3. miesto- 6.roč.

Účelové cvičenie žiakov

Účelového cvičenia – OŽZ sa zúčastnili žiaci druhého stupňa ZŠ. Absolvovali praktický výcvik v troch oblastiach: riešenie mimoriadnych situácií, pohyb a pobyt v prírode a zdravotnú prípravu. ÚC sa zameralo hlavne na tretiu oblasť . Vďaka pracovníčkam SČK v Bardejove mali žiaci možnosť nacvičiť si poskytovanie prvej pomoci.  Foto…

Slávnostné otvorenie školského roka 2015/16

2.septembra 2015 sa po dvojmesačnom oddychu  zaplnil školský amfiteáter žiakmi, učiteľmi a rodičmi. Všetkých prítomných, zvlášť nových prvákov a piatakov privítala pani riaditeľka Kašpriková a zároveň popriala  všetkým veľa úspechov, energie a kreativity v novom školskom roku.  Úspešný nový školský  rok  prišiel  žiakom a učiteľom popriať aj starosta obce Hertník p. Semanek. Čaká nás desať mesiacov práce, ale aj nové zážitky, zaujímavé aktivity, noví spolužiaci, či priateľstvá. Nech je tento rok  pre všetkých úspešný  a pohodový. Foto…