logo

+421 (0) 54 479 1134

zshertnik@zshertnik.sk

ZŠ s MŠ Hertník

Hertník 261, 086 42

07:00 - 15:30

Pondelok - Piatok

Šaliansky Maťko

Šaliansky Maťko
„Bola raz jedna malebná krajina – Slovensko sa zvala. V nej malé mestečko Šaľou sa nazývalo. A tá Šaľa Maťka Jozefa Cígera Hronského mala. Do tohto mestečka detičky sa schádzať začali, aby si rozprávali, čo dobré je a čo zlé. Vo svojich hlavičkách chcú podľa svojich predstáv svet pretvárať. Detsky túžiť po činorodosti, väčšej láske, po porozumení, aby sa im povesť tou živou vodou mohla stať…“ ( Hikkel, S. – výber)
27. 1. 2023 sa naši výborní recitátori stretli na školskom kole súťaže v prednese slovenských povestí – Šaliansky Maťko. Všetkým zúčastneným ďakujeme, víťazom jednotlivých kategórií gratulujeme a prajeme veľa úspechov na okresnom kole.
Výsledky súťaže:
I. kategória – 2. – 3. ročník:
1. miesto: Bianka Biľová
2. miesto: Frederika Franeková
3. miesto: Silvia Čechová
Veronika Sabolová
II. kategória – 4. – 5. ročník:
1. miesto: Karolína Franeková – 5. A
III. kategória – 6. – 7. ročník:
1. miesto: Ella Harčarufková – 7. A
2. miesto: Noemi Semaneková – 6. A
3. miesto: Tadeáš Kundrat – 6. A
V okresnom kole súťaže Šaliansky Maťko sa naša žiačka Bianka Biľová (2. ročník) sa umiestnila na krásnom druhom mieste. Srdečne jej blahoželáme.
                                                                                                                                                                               Mgr. Andrea Šoltésová