logo

+421 (0) 54 479 1134

zshertnik@zshertnik.sk

ZŠ s MŠ Hertník

Hertník 261, 086 42

07:00 - 15:30

Pondelok - Piatok

Rok čitateľskej gramotnosti v ZŠ s MŠ Hertník

Čitateľská gramotnosť je základnou schopnosťou človeka, ktorá mu umožňuje prijímať a spracovávať informácie z textu a takto získané informácie použiť na riešenie praktického problému. S touto schopnosťou sa nerodíme, je potrebné ju rozvíjať. Školský rok 2016/2017 je Rokom čitateľskej gramotnosti a nesie sa pod heslom „Myslenie je pohyb“.  Čítanie je pohyb myšlienok a jeho rozvoj je spojený aj s pohybom tela.  Aj v našej škole trénujeme počas celého školského roka sústredenosť, pozornosť a koncentráciu pri čítaní. Pripravili sme celoročnú súťaž pre žiakov I. a II. stupňa, ktorým zadávame každý mesiac zaujímavé texty a z nich vyplývajúce otázky zamerané na čítanie s porozumením. Koncom mesiaca nasleduje vyhodnotenie najlepších odpovedí, z ktorých budú na konci šk. roka vyžrebovaní výhercovia.V poslednom aprílovom týždni sme pripravili Kvíz čitateľskej gramotnosti, kde si mohli zmerať sily v čítaní a porozumení žiaci 8. a 9. ročníka. V znamení už spomínanej myšlienky „Myslenie je pohyb“, chlapci a dievčatá putovali po svete. Uvažovali nad správnosťou výpovedí, a tak sa dostali k najvyššiemu  mrakodrapu v Európe, porovnávali marcové teplotné rekordy. Pomocou tabletov vyhľadávali informácie na webových stránkach, naučili sa orientovať v cestovnom poriadku. V záverečnej úlohe museli využiť svoje znalosti z angličtiny, len tak sa mohli dostať do vesmíru. Táto jazyková úloha zamiešala poradie a určila nám víťazov.

  1. miesto: Ivana Geralská, Timea Kuchtová (8. A) 2. miesto: Bernadeta Kohútová, Simona Kurtyová (9. A) 3. miesto: Patrik Kunec, Samuel Gerčák (8. A)

Nadobudnutie dobrých čitateľských zručností je základným predpokladom pre zvládnutie všetkých vyučovacích predmetov. Veríme, že aj takéto aktivity pomôžu žiakom v budúcnosti prekonávať problémy pri riešení rôznych situácií každodenného života.

Mgr. Zuzana Jurčišinová.

Predchadzajúci článok

Ďalší článok