logo

+421 (0) 54 479 1134

zshertnik@zshertnik.sk

ZŠ s MŠ Hertník

Hertník 261, 086 42

07:00 - 15:30

Pondelok - Piatok

Rada školy

za rodičov:
Ing. Vladimír Iľko (Fričkovce) , Mgr. Júlia Putnocká

Ladislav Kurty  (Hertník) 

Mgr. Mária Sekerčáková (Hertník)

za obecný úrad:
MuDr. Štefan Harčarufka (Hertník) – predseda rady školy

Slavomír Geralský

Marián Kozma

Mgr. Jozef Biľ

za zamestnancov školy:
Mgr. Anežka Vardzaľová, ped. zamestnanec MŠ

Mgr. Anna Poláková, ped.zamestnanec ZŠ

Mária Šitárová, nepedagog. zamestnanec ZŠ