logo

+421 (0) 54 479 1134

zshertnik@zshertnik.sk

ZŠ s MŠ Hertník

Hertník 261, 086 42

07:00 - 15:30

Pondelok - Piatok

Pytagoriáda

V dňoch 29. a 30.3.2022 sa uskutočnilo okresné kolo matematickej súťaže Pytagoriáda, ktorá je určená pre žiakov 3. – 8. ročníka.
V každej kategórii sme mali zastúpenie aj my a medzi úspešných riešiteľov (získali aspoň 10 bodov z 15) patria:
– Karolína Franeková (4. roč.),
– Ivana Plachtičková (5.A).
Všetkých súťažiacim blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.
                                                                                                                                                                                                Mgr. E.Šoltysová