logo

+421 (0) 54 479 1134

zshertnik@zshertnik.sk

ZŠ s MŠ Hertník

Hertník 261, 086 42

07:00 - 15:30

Pondelok - Piatok

Prvenstvo na okresnom kole súťaže Timravina studnička

Dňa 7.11.2017 sa konalo v Bardejove okresné kolo umeleckého prednesu pôvodnej slovenskej prózy Timravina studnička. Naša nádejná recitátorka Radka Katriničová zo 7.A  sa umiestnila na krásnom prvom mieste s postupom na celoslovenské kolo. Víťazke srdečne blahoželáme! Mgr. Andrea Šoltésová.