logo

+421 (0) 54 479 1134

zshertnik@zshertnik.sk

ZŠ s MŠ Hertník

Hertník 261, 086 42

07:00 - 15:30

Pondelok - Piatok

Prírodovedný trojboj

Dňa 28. novembra 2016 sa uskutočnil v poradí už štvrtý ročník súťaže Prírodovedný trojboj, do ktorej sa zapojilo 25 žiakov. Súťažné dvojice si preverili svoje vedomosti z prírodovedných predmetov v úlohách ako bolo poznávanie zvukov, test, tajnička, či skladanie tangramu (logická hra pochádzajúca z Číny) a vyhľadávaní informácii na internete. Po súčte všetkých bodov bolo výsledné poradie nasledovné: 1. miesto – Lukáš Paľuv a Stanislav Kunec (6.A), delené 2. miesto obsadili Zuzana Jutková, Ivana Geralská (8.A) a dvojica Denisa Petrová, Ivana Štefančinová (7.A, 7.B). Všetkým blahoželáme a tešíme sa na ďalší ročník.

Mgr. Eva Mlynárová

 

Predchadzajúci článok

Ďalší článok