logo

+421 (0) 54 479 1134

zshertnik@zshertnik.sk

ZŠ s MŠ Hertník

Hertník 261, 086 42

07:00 - 15:30

Pondelok - Piatok

Aranžovanie adventných vencov

Advent alebo adventné obdobie je prvá časť liturgického roka rímskokatolíckej cirkvi vymedzená 4 nedeľami pred sviatkom narodenia Ježiša Krista a obdobie duchovnej prípravy na Vianoce. Advent sprevádza adventný veniec ozdobený štyrmi sviecami, ktoré zodpovedajú počtu adventných nedieľ. Jedno popoludnie venovali naši žiaci práve aranžovaniu adventných vencov. Radosť bolo sledovať ich, s akým zanietením sa pustili do práce. Výsledkom ich snaživej činnosti boli nádherné dekorácie, ktoré prezrádzali nielen zručnosť našich žiakov, ale aj ich estetické cítenie. Adventné vence príjemne spestrili prostredie tried.

Predchadzajúci článok

Ďalší článok