logo

+421 (0) 54 479 1134

zshertnik@zshertnik.sk

ZŠ s MŠ Hertník

Hertník 261, 086 42

07:00 - 15:30

Pondelok - Piatok

Ponuka záujmových útvarov v šk. roku 2020/2021

PONUKA záujmových útvarov v školskom roku 2020/2021

 

P. č. Záujmový útvar

Vedúci záujmového útvaru

1 Športový krúžok   (1 . – 4. roč.) Mgr.Harčarufková
2 Turistický krúžok  (1 . – 4. roč.) Mgr.Liptáková
3 Šikovný žiačik  (1 . – 4. roč.) Mgr. Jančušová
4 Turistický krúžok Mgr. Semánková
5 Cvičenia z matematiky (9.roč.) Mgr. Šverhová
6 Cvičenia zo slovenského jazyka (9.roč.) Mgr. Kvokačková
7 Šikovné ruky Mgr. Velgosová
8 Športové hry Mgr. Kataniková
9 Logické hry a hlavolamy Mgr. Mlynárová
10 Streetball Mgr. Mikloš
11 Hasičský krúžok Ing. R.Rákoš