logo

+421 (0) 54 479 1134

zshertnik@zshertnik.sk

ZŠ s MŠ Hertník

Hertník 261, 086 42

07:00 - 15:30

Pondelok - Piatok

   PONUKA krúžkovej činnosti v školskom roku 2021/2022

 

                   PONUKA krúžkovej činnosti v školskom roku 2021/2022

                                                              so začiatkom

                                                        st.: 13.00 – 15.00 hod.

                                                         st.: 12.50 – 14.50 hod.

P. č. Krúžok Vedúci krúžku
1.   Šikovníček (3. – 4. roč.) Mgr. M.Harčarufková
2.   Športové hry (II. stupeň) Mgr. A.Kataniková
3.   Divadelný štvorlístok Mgr. A. Šoltésová
4.   Do koča a do voza

(domáce práce, líčenie, varenie, pečenie)

Mgr. M. Velgosová
5.   Logické hry Mgr. E.Šoltysová
6.   Pešotulky Mgr. K. Semánková
7.   Cvičenia zo SJL  9.roč. Mgr. Z.Jurčišinová
8.   Cvičenia z MAT  9.roč. Mgr. A.Šverhová
9.   Streetball Mgr. P.Mikloš

 

                                          Záujem o krúžok nahláste triednym učiteľom!

Predchadzajúci článok

Ďalší článok