logo

+421 (0) 54 479 1134

zshertnik@zshertnik.sk

ZŠ s MŠ Hertník

Hertník 261, 086 42

07:00 - 15:30

Pondelok - Piatok

Ponožková výzva

Každoročne sa dňa 21. marca koná ponožková výzva. Táto výzva sa spája so Svetovým dňom Downovho syndrómu. V tento deň sa na znak ľudskej jedinečnosti nosia dve rozdielne ponožky. Aj naši žiaci sa zapojili do rozširovania informovanosti a búrania predsudkov o týchto ľuďoch, aby sa stali rovnocennými členmi spoločnosti.
                                                                                                                                                                              Mgr. A. Buliščaková

Predchadzajúci článok

Ďalší článok