logo

+421 (0) 54 479 1134

zshertnik@zshertnik.sk

ZŠ s MŠ Hertník

Hertník 261, 086 42

07:00 - 15:30

Pondelok - Piatok

Plavecký výcvik žiakov 3. ročníka

V dňoch od 22. – 26.5. 2017 žiaci tretieho ročníka absolvovali plavecký výcvik na plavárni ZŠ v  Raslaviciach. Malí plavci počiatočný strach z vody rýchle prekonali po zvládnutí elementárnych plaveckých prvkov ako ponáranie sa, splývanie, dýchanie do vody, či obraty a  skoky do vody.  V posledný deň výcviku žiaci predviedli všetko, čo sa naučili. Kurz zvládli na výbornú. Radosť mali nielen z diplomov, ale  predovšetkým zo zvládnutých plaveckých zručností. Plavecký výcvik organizujeme pravidelne, čím vytvárame pozitívny vzťah k jednotlivým druhom športu a zároveň ich vedieme k zdravému  životnému štýlu.