logo

+421 (0) 54 479 1134

zshertnik@zshertnik.sk

ZŠ s MŠ Hertník

Hertník 261, 086 42

07:00 - 15:30

Pondelok - Piatok

Plavecký výcvik mladších žiakov

V týždni od 1. do 5.4.2019 naši tretiaci a štvrtáci úspešne absolvovali plavecký výcvik na plavárni ZŠ Wolkerova Bardejov. Plavecký kurz prebiehal pod vedením inštruktoriek menovanej základnej školy. Žiaci s nadšením zvládali prvé dotyky s vodou, základné techniky plávania, prekonávali počiatočný strach. Je dôležité podporovať takéto aktivity, ktoré prispievajú k zdravému vývinu detí a pevne veríme, že plávanie sa stane ich obľúbeným športom.

Predchadzajúci článok

Ďalší článok