logo

+421 (0) 54 479 1134

zshertnik@zshertnik.sk

ZŠ s MŠ Hertník

Hertník 261, 086 42

07:00 - 15:30

Pondelok - Piatok

Oznámenie o vyhlásení chrípkových prázdnin

Riaditeľstvo školy oznamuje, že v dňoch 02. – 14. 02. 2020 vyhlasuje chrípkové prázdniny pre deti materskej školy a žiakov základnej školy v súlade s Rámcovým plánom opatrení proti predchádzaniu epidémie chrípky.

Nástup detí do materskej školy a žiakov do základnej školy je dňa 17. 02. 2020 (pondelok).

Zrušená je mimoškolská záujmová činnosť (krúžky, ZUŠ). V prevádzke nebude ani školský klub detí ani školská jedáleň. Stravníci budú zo stravy odhlásení automaticky.

 

V Hertníku 10. 02. 2020               Mgr. Zuzana Jurčišinová, riaditeľka školy

 

Ďalší článok