logo

+421 (0) 54 479 1134

zshertnik@zshertnik.sk

ZŠ s MŠ Hertník

Hertník 261, 086 42

07:00 - 15:30

Pondelok - Piatok

Oznam pre stravníkov ŠJ

Úhradu za stravu v školskej jedálni môžete zrealizovať spôsobom:

  • prevodom na účet
  • v hotovosti do pokladne ŠJ

 

  • stravné sa uhrádza do 15. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci
  • Číslo účtu na zasielanie úhrady stravného: 

SK62 5600 0000 0036 3238 6005

  • do poznámky pre prijímateľa vždy uviesť meno, priezvisko a ročník žiaka pre správne priradenie platby

 

Rozpis poplatkov za stravné v mesiaci január 2023

 

CENA STRAVY: 

     I. stupeň (1-4 r.)      počet stravných dní       17 x 1,50€ = 25,50 €  + 2 € réžia/ spolu:  27,50€   

    II. stupeň (5- 9 r.)    počet stravných dní      17 x 1,70€ = 28,90 € + 2 € réžia/spolu:   30,90 €

      MŠ                              počet stravných dní      17 x 1,90€ = 32,30 € +  2 € réžia/spolu:   34,30 €

 

                                                                                                                                                  Iveta Jurčová

                                                                                                                                                     vedúca ŠJ